5107909

סיווג קרן

סיווג על
סיווג ראשי
סיווג משני
מדד השוואה מדד ת"א נפט וגז
סיווג מס
קבלת הוראות עד שעה 16::00

פרופיל חשיפה

סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות -
מט"ח -

נתוני מסחר -

מחיר פדיון
מחיר קניה
שינוי יומי
שינוי יומי נקודות

נתונים כלליים

מנהל הקרן
נאמן הקרן
תאריך הקמה 03/05/2007

עלויות

דמי ניהול
שעור הוספה
דמי נאמנות 0.000
עמלת הפצה

מדדי סיכון

סטיית תקן שנה
ביטא שנה 0.00
שארפ שנה
שארפ 3 שנים

תשואות

קרן ממוצע לענף
שינוי החודש 0.00 3.25
שינוי השנה 0.00 -0.19
תשואה 3 חודשים -- -4.62
תשואה 12 חודשים -7.27
תשואה 3 שנים 4.89
תשואה 2018 6.17
תשואה 2017 -3.91
תשואה 2016 11.78
תשואה 2015 -2.17
* הקרן שינתה מדיניות בתאריך 05/09/2010

אחזקות ניירות ערך על-ידי הקרן לחודש ינואר 1970

שם נייר סוג נייר % אחזקה שווי (מיל' ₪)
 לרשימה מלאה
הערה משפטית:
פירוט הנכסים בהן מחזיקות קרנות הנאמנות מבוסס על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות ומפורסמים באתר מגנא

היקף נכסים (מ' ₪)
הרכב השקעות (01/2019)