5115662

סיווג קרן

סיווג על
סיווג ראשי
סיווג משני
מדד השוואה מדד ת"א 125
סיווג מס
קבלת הוראות עד שעה 16::00

פרופיל חשיפה

סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות -
מט"ח -

נתוני מסחר -

מחיר פדיון
מחיר קניה
שינוי יומי
שינוי יומי נקודות

נתונים כלליים

מנהל הקרן
נאמן הקרן
תאריך הקמה 28/12/2010

עלויות

דמי ניהול
שעור הוספה
דמי נאמנות 0.000
עמלת הפצה

מדדי סיכון

סטיית תקן שנה
ביטא שנה 0.00
שארפ שנה
שארפ 3 שנים

תשואות

קרן ממוצע לענף
שינוי החודש 0.00 -1.25
שינוי השנה 0.00 0.41
תשואה 3 חודשים -- 2.95
תשואה 12 חודשים 16.84
תשואה 3 שנים 28.86
תשואה 2019 24.18
תשואה 2018 -1.05
תשואה 2017 9.94
תשואה 2016 4.98
* הקרן שינתה מדיניות בתאריך 25/11/2013

אחזקות ניירות ערך על-ידי הקרן לחודש ינואר 1970

שם נייר סוג נייר % אחזקה שווי (מיל' ₪)
 לרשימה מלאה
הערה משפטית:
פירוט הנכסים בהן מחזיקות קרנות הנאמנות מבוסס על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות ומפורסמים באתר מגנא

היקף נכסים (מ' ₪)
הרכב השקעות (12/2018)