5101068

סיווג קרן

סיווג על
סיווג ראשי
סיווג משני
מדד השוואה מדד ת"א 125
סיווג מס
קבלת הוראות עד שעה 16::00

פרופיל חשיפה

סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות -
מט"ח -

נתוני מסחר -

מחיר פדיון
מחיר קניה
שינוי יומי
שינוי יומי נקודות

נתונים כלליים

מנהל הקרן
נאמן הקרן
תאריך הקמה 15/03/2000

עלויות

דמי ניהול
שעור הוספה
דמי נאמנות 0.000
עמלת הפצה

מדדי סיכון

סטיית תקן שנה
ביטא שנה 0.00
שארפ שנה
שארפ 3 שנים

תשואות

קרן ממוצע לענף
שינוי החודש 0.00 2.47
שינוי השנה 0.00 20.67
תשואה 3 חודשים -- 7.22
תשואה 12 חודשים 13.30
תשואה 3 שנים 33.28
תשואה 2018 -1.06
תשואה 2017 10.29
תשואה 2016 5.06
תשואה 2015 3.81
* הקרן שינתה מדיניות בתאריך 30/11/2014

אחזקות ניירות ערך על-ידי הקרן לחודש ינואר 1970

שם נייר סוג נייר % אחזקה שווי (מיל' ₪)
 לרשימה מלאה
הערה משפטית:
פירוט הנכסים בהן מחזיקות קרנות הנאמנות מבוסס על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות ומפורסמים באתר מגנא

היקף נכסים (מ' ₪)
הרכב השקעות (12/2018)