5115845

סיווג קרן

סיווג על
סיווג ראשי
סיווג משני
מדד השוואה S&P 500 NTR
סיווג מס
קבלת הוראות עד שעה 15::15
הערה: הודעת מנהל הקרן

פרופיל חשיפה

סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות -
מט"ח -

נתוני מסחר -

מחיר פדיון
מחיר קניה
שינוי יומי
שינוי יומי נקודות

נתונים כלליים

מנהל הקרן
נאמן הקרן
תאריך הקמה 30/12/2010

עלויות

דמי ניהול
שעור הוספה
דמי נאמנות 0.000
עמלת הפצה

מדדי סיכון

סטיית תקן שנה
ביטא שנה 0.00
שארפ שנה
שארפ 3 שנים

תשואות

קרן ממוצע לענף
שינוי החודש 0.00 1.30
שינוי השנה 0.00 8.06
תשואה 3 חודשים -- -1.91
תשואה 12 חודשים -1.63
תשואה 3 שנים 16.34
תשואה 2018 -5.50
תשואה 2017 11.78
תשואה 2016 2.29
תשואה 2015 -0.18

אחזקות ניירות ערך על-ידי הקרן לחודש ינואר 1970

שם נייר סוג נייר % אחזקה שווי (מיל' ₪)
 לרשימה מלאה
הערה משפטית:
פירוט הנכסים בהן מחזיקות קרנות הנאמנות מבוסס על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות ומפורסמים באתר מגנא

היקף נכסים (מ' ₪)
הרכב השקעות (10/2017)