5109574

סיווג קרן

סיווג על
סיווג ראשי
סיווג משני
מדד השוואה ממשלתי כללי
סיווג מס
קבלת הוראות עד שעה 13::00
הערה: הודעת מנהל הקרן

פרופיל חשיפה

סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות -
מט"ח -

נתוני מסחר -

מחיר פדיון
מחיר קניה
שינוי יומי
שינוי יומי נקודות

נתונים כלליים

מנהל הקרן
נאמן הקרן
תאריך הקמה 31/12/2007

עלויות

דמי ניהול
שעור הוספה
דמי נאמנות 0.000
עמלת הפצה

מדדי סיכון

סטיית תקן שנה
ביטא שנה 0.00
שארפ שנה
שארפ 3 שנים

תשואות

קרן ממוצע לענף
שינוי החודש 0.00 0.53
שינוי השנה 0.00 0.90
תשואה 3 חודשים -- 1.25
תשואה 12 חודשים 5.98
תשואה 3 שנים 7.89
תשואה 2019 7.11
תשואה 2018 -1.32
תשואה 2017 3.15
תשואה 2016 0.78
* הקרן שינתה מדיניות בתאריך 25/03/2014

אחזקות ניירות ערך על-ידי הקרן לחודש ינואר 1970

שם נייר סוג נייר % אחזקה שווי (מיל' ₪)
 לרשימה מלאה
הערה משפטית:
פירוט הנכסים בהן מחזיקות קרנות הנאמנות מבוסס על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות ומפורסמים באתר מגנא

היקף נכסים (מ' ₪)
הרכב השקעות (08/2017)