הטבות: דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (בפירוק)

שם ני"ע סוג ני"ע ת' אקס ת' תשלום סוג הטבה הטבה % מס % מקדם תיאום
לא חולקו הטבות מתאריך 01/01/1996