ניתוחים טכניים: דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (בפירוק)

דוראה הגישה לבימ"ש בקשה למכירת מניות הכינוס באורתם לפסגות 04.07.12  |  09:01
השלמת מכירת מניות דוראה בליברטי לבראשית תמורת 100מ'שח-המשך 12.06.12  |  09:26
דוראה-החלטות דירק' הבורסה-מחיקה ב20.11.12- עקב מינוי מפרק קבוע 28.05.12  |  17:02
ביהמ"ש אישר מכירת מניות דוראה בליברטי המשועבדות לבראשית 21.05.12  |  08:19
דוראה - מחיקת ני"ע של החברה עקב מינוי מפרק,דיון בדירקטוריון ב10.5.12 30.04.12  |  17:17
דוראה-ביהמש מינה את שלמה נס ורון בר ניר כמפרקים קבועים של החבר 24.04.12  |  14:07
מונה כונס נכסים על החזקות דוראה במניות אורתם סהר-המשך 25.03.12  |  17:12
פסגות הגישה בקשה נ' דוראה לאכיפת שעבוד)מנ' אורתם(ומינוי כונס 01.03.12  |  07:48
דוראה קיבלה הודעה על הפעלת מנגנון במבי למניות השליטה באורתם 22.02.12  |  17:37
מי המרוויחה האמיתית מפירוק דוראה? 26.01.12  |  08:08
תשואות האג"ח של "האיש הרע" נסחרות ב-15% - רוצו לקנות! 29.12.11  |  08:17
דוראה - דוח Q3/11-השלמת נוסח מתוקן של הצהרת מנכל לפי תקנה 38ג)ד())1 25.12.11  |  14:59
דראה-השעיית מסחר עקב מינוי כונס זמני לנכסי החב,דיון בדיר ב.22- 13.12.11  |  16:38
דראה-במ"ש אישר מינוי כונס נכסים זמני על מנ' ליברטי רישאן וניסד 13.12.11  |  10:02
דוראה-הבהרות: הבקשה למינוי כונס כוללת גם החזקות בליברטי 29.11.11  |  09:33
דראה-החב וק.בראשית בבקשה מוסכמת למינוי כונס על המנ' המשועבדות 29.11.11  |  08:45
דוראה - דוח רבעון 3 לשנת 2011 28.11.11  |  18:38
דוראה-קרן בראשית הגישה בקשה לביהמש למימוש שעבודים,המשך27.9.11 02.11.11  |  08:29
הריבית והמשבר באירופה ירכזו עניין, אסיפה גורלית בדוראה 24.10.11  |  09:40
דראה-באסיפת אגח א הוחלט על העמדת האגח לפרעון,הצטרפות לנציגות ב 06.10.11  |  15:44
דוראה-קרן מנוף העמידה לפרעון מיידי את יתרת הלוואה בסך 116.9מ'ש 27.09.11  |  13:45
דוראה - אגח ב,ג, ו-ד'-השעית מסחר, העסקאות שבוצעו היום תבוטלנה 26.09.11  |  15:54
דוראה - אגח ב,ג ו-ד -השעית מסחר עקב העמדתן לפרעון מיידי 25.09.11  |  11:17
דראה-נציגות אגח ב, ג ו-ד הודיעה כניסה לתוקף של העמדת האגח לפרע 25.09.11  |  09:54
דוראה-בקשה לבימש לכנס אסיפות אגח בק"ע מתווה הסדר שהציע ב.שליטה 22.09.11  |  17:43
נציגות האגח: עקב כוונת פסגות לממש מנ' ארתם,הצעת נסט לא רלבנטית 21.09.11  |  11:12
עדכון לחוב דוראה לפסגות,ב.שליטה באורתם שוקל הפעלת מנגנוןBMBY 18.09.11  |  09:25
דראה-תוצ אסיפת אגח ד-אישור עקרוני להסדר,דחיית עמדה לפרעון ב35- 14.09.11  |  08:09
דוראה-תוצ' אסיפת אגח ד'-דחיית כניסת העמדה לפרעון מיידי ל13.9- 11.09.11  |  08:06
דוראה-תוצ' אסיפת אגח ג'-דחיית כניסת העמדה לפרעון מיידי ל13.9- 11.09.11  |  08:01
דוראה-תוצ' אסיפת אגח ב' -דחיית כניסת העמדה לפרעון מיידי ל13.9- 11.09.11  |  08:00
נסט העבירה לנציגות אגח דראה הצעתה לרכישת השליטה והסדר לאגח 08.09.11  |  13:28
דוראה אגח ב-אסיפה ב8/9,דחיית מועד כניסה לתוקף של החלטה לפרעון 08.09.11  |  08:09
דראה-מושבII לאסיפת אגח ג,ד ב8.9,דחיית כניסת העמדה לפרעון לתוקף 08.09.11  |  08:06
דוראה - הודעת פסגות בדבר העמדת חוב החב לפרעון מיידי 07.09.11  |  16:00
דוראה - דוראה אגח ב' ו-ד'-המסחר יחודש עד להעמדה לפרעון מיידי 07.09.11  |  09:37
דוראה-תוצ' אסיפת אגח ג' מ29.8.11--העמדה לפרעון מיידי מ8.9.11- 07.09.11  |  08:08
דוראה - דוראה אגח ב' ו-ד'-השעיית מסחר עקב העמדה לפרעון מיידי 06.09.11  |  14:58
דראה-תוצ אסיפת אגח ד מ29.8,הוחלט להעמיד אגח לפרעון לנקוט בהליכ 06.09.11  |  14:04
דוראה-תוצ' אסיפת אגח ב מיום 5.9.11-העמדה לפרעון מיידי,נקיטת הל 06.09.11  |  14:04
דוראה-החלטת דירק' והצעת הסדר לאגח לדחיית הצבעה להעמדה לפרעון 04.09.11  |  08:10
דוראה - הצעת בעל שליטה שהועלתה באסיפת אגח א,ב,ג ו-ד 29.08.11  |  16:58
דוראה - דוח רבעון 2 לשנת 2011 28.08.11  |  20:28
דראה-הצעת ב.שליטה להסדר,ההצעה על דעת נציגות האגח,טרם נדונה בדי 07.08.11  |  09:26
דוראה-הצעת ב.שליטה בחב' להסדר עם מחזיקי האגח, טרם נדונה בדירק' 02.08.11  |  17:16
דראה-הצעת נדמר להשק' 75מ'ש בחב,כפוף להסדר אגח,טרם נדונה בדירק' 02.08.11  |  11:36
נאוסיטי מציעה להשקיע בדוראה 45מ'שח תמורת %70בחב הסדר אגח 31.07.11  |  11:24
אי עמידה בכללי שימור עפ"י נתונים ל30.6.11- - התראה -ראה רשימה 25.07.11  |  17:30
דוראה-באסיפת אגח ד מ14.7- הוחלט לזמן אסיפה ל3.8-,לפרעון מידי 25.07.11  |  13:09
דוראה אופ'4- לאור הארכת מועד מימוש יחודש המסחר מחר,25.7.11 24.07.11  |  16:39
דוראה-בהמ"ש אישר הארכת תקופת מימוש אופציה 1 עד ליום 25.5.2013 12.07.11  |  15:16
דראה-מונה כונס נכסים מטעם מלווה לחב נכס בגרמניה,חלק החב 3.8מ'ש 10.07.11  |  12:22
דוראה - דוח רבעון 1 לשנת 2011 31.05.11  |  18:32
דוראה - דוח חב' בת\מוחזקת-ליברטי לרבעון 1 לשנת 2011 30.05.11  |  09:12
דוראה-הוחלט לפעול להארכת תקופת מימוש אופ' סד 1 עד 25.5.2013 01.05.11  |  08:54
דוראה-תוצ' אסיפת אגח ג מ11.4,דחיית מועדים: קובע 19.7,תשלום 1.8 17.04.11  |  15:32
דוראה-תוצ' אסיפת אגח ב מ11.4,דחיית מועדים:קובע 19.7,תשלום 31.7 17.04.11  |  15:17
יום תנודתי באחד העם: המעו"ף "שחה נגד הזרם" וחתם בטריטוריה הירוקה 04.04.11  |  16:29
דוראה - מצגת שהוצגה באסיפת אג"ח ביום 4.4.11 04.04.11  |  16:08
הצרות של דוראה: רוצה למנות את פרופ' אמיר ברנע שיגבש הסדר חוב 04.04.11  |  15:33
דוראה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2010 31.03.11  |  20:45
ליברטי לא תנצל זכ' הצטרפות לדוראה במכירת החז' בקרן מלונות פתאל 29.03.11  |  08:18
דראה-סטיה בתזרים המזומנים לעומת תזרים חזוי,תבדוק מקורות חלופיי 27.03.11  |  09:02
הסכם מותנה למכירת החז דוראה בפתאל ב33.8מ'ש,לליברטי זכ' הצטרפות 10.03.11  |  07:32
דוראה-הסכמה עקרונית בע"פ למכירת החז')%9.67( בקרן פתאל בכ38-מ'ש 03.01.11  |  11:02
דוראה - דוח רבעון 2 לשנת 2010 - תיקון דוח 30.12.10  |  15:49
דוראה - דוח רבעון 3 לשנת 2010 30.11.10  |  17:52
דוראה - דוח חב' בת\מוחזקת ליברטי לרבעון 3 לשנת 2010 25.11.10  |  12:52
דוראה-פתיחת מסחר ביום 25.11.10-דוראה אפ 6, דוראה אפ 7 24.11.10  |  13:56
דוראה - מצגת לשוק ההון - נובמבר 2010 08.11.10  |  11:51
דוראה - מצגת לשוק ההון, אוקטובר 2010 12.10.10  |  10:22
דוראה - דוח רבעון 2 לשנת 2010 31.08.10  |  17:18
דוראה - דוח רבעון 1 לשנת 2010 31.05.10  |  20:25
דוראה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2009 28.03.10  |  21:07
דראה-שווי חלק החב במוחז' 12/09ל ירד 75במ'ש עקב הערכת שווי נכסי 18.03.10  |  16:08
דוראה - חדל לכהן כדח"צ-יונתן הולצר, בנסיבות 09.03.10  |  15:47
עדכונים למחפשי בשר: התפתחויות אצל 6 ניירות בקונצרני 14.02.10  |  09:27
דוראה השקעות ופיתוח מגייסת 105 מיליון שקל 07.02.10  |  10:52
דראה תלווה מק.בראשית 105-כמ'שח כנגד שעבוד מנ' ליבטרי אופ' 07.02.10  |  09:14
בשוק הקונצרני: 3 חברות סיפקו כותרות בשבוע החולף 07.02.10  |  08:57
דראה תלווה מפסגות 55מ'שח כנגד שעבוד מנ' ארתם אפ למנ' דראה 03.02.10  |  10:21
דוראה - הסכם למכירת זכויות חכירה במקרקעין בא.ת ברקן 10-במ'שח 03.01.10  |  09:09
דוראה - תיקון מתווה עסקת הקצאת המניות ליו טרנד 16.12.09  |  09:44
דוראה - דוח רבעון 3 לשנת 2009 29.11.09  |  19:22
דוראה - דוח חב' הבת ליברטי לרבעון 3 לשנת 2009 23.11.09  |  16:27
למה האג"חים של כלכלית ודלק נדל"ן מתנהגות כ"כ גרוע? 03.11.09  |  12:35
דוראה-תקצה לנפתלי מנדלוביץ עד 10מ' מניות(28%) כנגד עד 50מ'אגח 20.10.09  |  09:18
דוראה - דוח רבעון 2 לשנת 2009 31.08.09  |  16:47
דוראה - דוח חב' הבת , ליברטי לרבעון 2 לשנת 2009 16.08.09  |  14:08
פדיונות כבדים: ראינו היסטריה בשוק הקונצרני 12.07.09  |  08:44
דוראה - דוח רבעון 1 לשנת 2009 27.05.09  |  19:19
דוראה - דוח חב' הבת ליברטי, לרבעון 1 לשנת 2009 26.05.09  |  15:04
בשוק הקונצרני: 2 דוגמאות לטעויות של המשקיעים 24.05.09  |  01:33
עליות בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני: "גיוסי האוצר ב-3 החודשים הקרובים לא ייצרו לחץ" 21.05.09  |  11:00
דוראה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2008 - תיקון דוח-צרוף פרק ד' 02.04.09  |  08:56
עמיר שיווק - מינוי עושה שוק, יציאה מדלי סחירות - תיקון 17.02.09  |  16:38
ניירות ערך שיצטרפו לרשימת דלי סחירות החל 15.2.09-מ 05.01.09  |  16:40
בעלי עניין השבוע: דנקנר ותשובה הגבירו פעילות, שטפון ברכישות אג"ח 01.01.09  |  16:30
דוראה - אושרה מסגרת רכישה עצמית של אגח א'-ד' בהיקף עד 10 מ'שח 31.12.08  |  08:03
דוראה - דוח רבעון 3 לשנת 2008 30.11.08  |  19:54
דוראה - דו"ח חב' בת - ליברטי פרופרטיס ליום 30.9.08 27.11.08  |  09:34
דראה-הוחלט על לביטול הצמדה של אופ והארכת תקופת מימוש 25.5.11עד 18.09.08  |  08:04
דוראה - דוח רבעון 2 לשנת 2008 31.08.08  |  14:11
דוראה - דוח רבעון 1 לשנת 2008 30.05.08  |  13:47
דראה-חב כלולה 10%-תשתתף ברכישת קרקע בס.פטרסבורג,תשקיע 4.8מ'יור 29.04.08  |  10:25
דוראה - מצגת החברה אשר תוצג בפני משקיעים בשוק ההון 25.12.07  |  18:12
דוראה - דוח רבעון 3 לשנת 2007 29.11.07  |  13:40
דראה-מיזם משותף רכש מקרקעין בס.פטרסבורג,,20%-לחב תשקיע 5.6מ$ 07.10.07  |  10:14
דוראה - דוח רבעון 2 לשנת 2007 30.08.07  |  18:16
דוראה - דוח חב' בת - ליברטי ליום 30.6.07 29.08.07  |  13:44
דוראה - הושלמה עסקה לרכישת %3 במלונות מריוט - המשך 31.12.07 01.04.07  |  13:50
דוראה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2006 29.03.07  |  08:37
דירק' ליברטי אישר הצטרפות לדוראה להשקעתה במיזם המלונאות 26.03.07  |  08:06
דוראה - נתונים נוספים מתוך טיוטת תשקיף 2 של אורתם סהר (כלולה) 22.03.07  |  12:10
דוראה הציעה לחב' הבת ליברטי להצטרף להשקעתה במיזם המלונאות 18.03.07  |  18:31
דראה-בת זרה תצטרף לק.השק' למיזמי מלונאות באירופה,21.3-השקמ'יור 18.03.07  |  18:29
הכנסות אורתם-סהר צמחו ב-98% ב-2006 לכ-251 מ' שקל 28.02.07  |  20:14
דוראה - נתונים מתוך טיוטת תשקיף של אורתם סהר הנדסה (כלולה) 28.02.07  |  14:20
-דוראה אורתם סהר (כלולה) הגישה טיוטת תשקיף על בסיס דוחות 12/06 18.02.07  |  10:21
דוראה - קיבלה הצעה להצטרף )%3( לעסקת מלונות מריוט 28.12.06  |  09:30
דוראה - דוח חב' בת ליברטי ליום 30.9.06 26.11.06  |  12:05
דוראה: חברת הבת - אורתם סהר בדרך לבורסה התל אביבית 29.10.06  |  09:51
דלק נדל"ן תרכוש מרכז מסחרי בגרמניה ב-183 מ' ש' 08.10.06  |  11:31
דראה-רכישת מנכס מניב בגרמניה 7-במ'אירו,חלק בשכ"ד 0.4מ'אירו 08.10.06  |  10:50
דוראה - דוח רבעון 2 לשנת 2006 01.09.06  |  11:32
דוראה - דוח חב' בת-ליברטי-30.6.06-ל 21.08.06  |  17:21
בעלי עניין: קרנות הנאמנות - המוכרות הבולטות השבוע 27.07.06  |  14:42
דוראה מממשת בגרמניה; תרשום רווח של 20 מ' שקל 23.07.06  |  11:22
-דוראה חב' זרה)14.8( מכרה נכסים בגרמניה, רווח נוסף 20-כ מ' ש"ח 23.07.06  |  09:58
דראה-תשתתף )3( ברכישת מרכז לוגיסטי בגרמניה,חלק החב 22 מ'יורו 16.07.06  |  14:07
דוראה - דוח רבעון 1 לשנת 2006 29.05.06  |  21:13
דוראה - דוח חב' בת ליום 31.3.06 - ליברטי 25.05.06  |  10:58
פתיחת מסחר ביום 21.5.06-דראה.,2ק דראה.,3ה דראה.,3אק דראה.4א 18.05.06  |  13:54
דלק נדל"ן מעמיקה את השקעותיה בגרמניה 25.04.06  |  13:11
דראה-תשתתף ברכישת נכס בגרמניה-לחב ,עלות הרכישה 26מ' יורו 25.04.06  |  08:27
דוראה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2005-תיקון-דוחות סרוקים של חברה כלולה 24.04.06  |  11:59
דוראה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2005 - תיקון דוח-צירוף דוחות חב' כלולה 19.03.06  |  17:21
דוראה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2005 19.03.06  |  13:38
דראה-רכישת בשני נכסי נדל"ן בגרמניה,עלות הנכסים 90.2מ' יורו 22.01.06  |  14:03
דוראה - דוח רבעון 3 לשנת 2005 - תיקון דוח-חתימה נוספת 28.12.05  |  07:28
הושלמה רכישת השליטה בליברטי ).81( ע"י דוראה 27.12.05  |  07:58
דראה-רכשה -כ מליברטי 114.5-בכ מ' שח אופ למכירת מתחם סומייל 18.12.05  |  09:50
דוראה - הצטרפה %5-ב לעסקת המלונות באנגליה, פרטים על העיסקה 15.12.05  |  09:38
דוראה-השלמה-היקף עסקת המלונות אליה מצטרפת 3.3-החברה מיליארד שח 12.12.05  |  15:47
דוראה - תצטרף בשיעור %5 לעסקת רכישת המלונות באנגליה 12.12.05  |  15:13
דוראה - דוח רבעון 3 לשנת 2005 24.11.05  |  20:04
דוראה-הושלמה רכישת % מאורתם נתונים כספיים על אורתם-המשך 28/9 21.11.05  |  09:03
דראה-רכישת %6.6נוספים בחב נדלן בגרמניה 1.8-במ'אירו)תחזיק .8 11.09.05  |  08:12
דוראה - דוח רבעון 2 לשנת 2005 21.08.05  |  14:45
דוראה-מזכר הבנות לרכישה בהקצאה של % מאורתם הנדסה 6.6-ב מ' שח 26.07.05  |  08:36
דוראה-רכישת %8 בחברה בעלת נכסי נדלן בגרמניה תמורת 2.23 מ' יורו 03.07.05  |  10:57
דוראה - דוח רבעון 1 לשנת 2005 31.05.05  |  16:10
דוראה-פתיחת מסחר 26.5.05-ב-דוראה אגח א,דוראה אפ 1,דוראה אפ 2 25.05.05  |  14:37
דוראה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2004 31.03.05  |  18:53
דוראה-ההשקעה בגירון 38.4-כ מ שח. מהמכירה יזקף ר. הון 9-כ מ' שח 31.03.05  |  17:24
דוראה - הושלמה מכירת החזקות החב בגירון לדסטיני 47.27-ב מ' שח 30.03.05  |  15:04
קב' דסטיני תרכוש החזקת קב' דוראה בגירון-חלק דוראה 47 מ' שח 01.03.05  |  13:23
דוראה - קבלה שומות מס בסך 1.3 מ' שח לשנים 2003-2000 -תגיש השגה 25.01.05  |  13:57
קב' דוראה הגישה לקב' דסטיני הצעתה לרכישת החז' בגירון 70-במ'ש 25.01.05  |  13:50
קב' דוראה וקב' דסטיני חתמו על הסכם BMBY בק"ע החזקותיהן בגירון 18.01.05  |  08:35