חדשות והודעות: תכלית אינדקס סל בע"מ

תכלית אינדקססל - דוח רבעון 3 לשנת 2018 21.11.18  |  13:36
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 2 לשנת 2018 07.08.18  |  14:16
תכלית אינדקססל - פתיחת מסחר ביום 21.6.18-תכ.טקדקס-עושה שוק 20.06.18  |  14:30
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ב-20.6.18-תכ.תלבנדצמדAAA-עושה שוק 19.06.18  |  15:19
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 1 לשנת 2018 23.05.18  |  14:22
תכלית אינדקססל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017 14.03.18  |  18:07
תכלית אינדקססל - פתיחת מסחר ב-25.1.18-תכ.תלבנדגלבל,מינוי ע.שוק 24.01.18  |  14:38
אנדסל-פתיחת מסחר ב-11.1.18-תבד.ס,151תבד.ס,152תבד.ס153-עושה שוק 10.01.18  |  14:32
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 3 לשנת 2017 14.11.17  |  12:41
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 1 לשנת 2017 - תיקון תקופת הדוח בעמוד 1 10.09.17  |  15:49
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 2 לשנת 2017 07.08.17  |  12:06
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ב-27.7.17-תכ.מסיכלעלמ.ש, עושה שוק 26.07.17  |  14:02
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 1 לשנת 2017 18.05.17  |  11:44
תכלית אינדקססל - פתיחת מסחר ביום 20.3.17-תאמ.ס145,עושה שוק 19.03.17  |  14:06
תכלית אינדקססל-תוצ הנפקה לציבור עפ"י דוח הצעת מדף מיום 8.3.17 19.03.17  |  10:44
תכלית אינדקססל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2016 07.03.17  |  14:07
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ביום 6.3.17-תכ.עשארהב,מינוי עושה שוק 05.03.17  |  14:00
תכלית אינדקססל-תוצ' הנפקת סד קמז' לציבור ע"פ דוח ה.מדף מ26.2 05.03.17  |  10:35
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 3 לשנת 2016 20.11.16  |  16:51
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ב12.9.16-תכ.ספ5תננדבג,תכ.ספ5תנדנמכ,מ 11.09.16  |  14:19
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ביום 8.9.16-תכ.ספ5תננדבג.ש-עושה שוק 07.09.16  |  14:09
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 2 לשנת 2016 10.08.16  |  17:23
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 1 לשנת 2016 22.05.16  |  15:31
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ב7.4.16- תכ.אינבריאר,תכ.אינארגספ 06.04.16  |  14:16
תכלית אינדקססל - פתיחת מסחר ביום 6.4.16 - תכ.אינטכאר.ש 05.04.16  |  14:32
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ב17.3.16 --תכ.אינתבתשש,מינוי ע.שוק 16.03.16  |  14:28
תכלית אינדקססל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2015 14.03.16  |  13:24
תאנ25-פתיחת מסחר ב9.3.16-תאמ.מ125,תאמ.מ126,תאמ.מ127,מינוי ע.שו 08.03.16  |  14:37
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ב3.3-תכ.אינצריאר,תכ.סייבר,מנוי ע.שוק 02.03.16  |  14:31
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ביום 2.3.16,ראה רשימה,עושה שוק 01.03.16  |  14:06
תכלית אינדקססל - דוח ה.מדף ע"פי ת.מדף מ27.2.13,הזמנות.29.2-4.4 28.02.16  |  08:13
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ביום 3.12.15-תכ.אינפינאר-עושה שוק 02.12.15  |  14:37
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 3 לשנת 2015 12.11.15  |  15:46
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ביום 13.8.15-תכ.מש.בריבטכנ.ש,ע.שוק 12.08.15  |  14:14
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 2 לשנת 2015 10.08.15  |  15:52
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 1 לשנת 2015 14.05.15  |  15:11
תאנ.25-פתיחת מסחר ב2.4.15--תאמ.מ100,תאמ.מ104,תאמ.מ114,עושה שוק 01.04.15  |  14:37
תכלית אינדקססל - פתיחת מסחר ב30.3-תאמ.ס120,תאמ.ס122 ב30.3.15 29.03.15  |  14:26
תאנ25-מחיר הפדיון לתכלית גליל 0-2 סד2- הינו 2.36 שח לכל 1 ע.נ. 18.03.15  |  08:13
תכלית אינדקססל - מחיר הפדיון לתכלית מקמ סד2- הינו 2.77 שח לכל 18.03.15  |  08:09
תכלית אינדקססל-מחיר הפדיון לתכלית תא נדלן סד2- הינו 4.17 שח לכ 18.03.15  |  08:08
תכלית אינדקססל- מחיר הפדיון לת.סל ניקיי2254 הינו: 151.59216 שח 16.03.15  |  14:57
תכלית אינדקססל-מחיר הפדיון לת.סל סדרה טז' הינו 9.20424 שח ל1 ש 16.03.15  |  11:27
תכלית אינדקססל-המרה בתכלית מקמ סד2 ב18.3.15,מסחר אחרון15.3 12.03.15  |  10:58
תכלית אינדקססל-המרה כפויה בתכלית גליל ב18.3.15-,מסחר אחרון15.3 12.03.15  |  10:58
תכלית אינדקססל-המרה כפויה לתכלית יתר מאגר ב18.3.15-,מסחר אחרון 12.03.15  |  10:57
תכלית אינדקססל-המרה לתכלית תא נדלן ב18.3.15-,מסחר אחרון 12.3.1 12.03.15  |  10:56
תכלית אינדקססל-המרה כפויה בתכלית נייקי ב18.3.15,מסחר אחרון15.3 12.03.15  |  10:55
תכלית אינדקססל-כוונה לבצע המרה כפויה ב:NIIKEI,נדלן15,יתר מאגר, 04.03.15  |  14:19
תכלית אינדקססל-מחיר פדיון סופי לתכלית חסר תא 25 הינו:3.61086שח 03.03.15  |  12:47
לידיעת המשקיעים: מחר צפוי ביקוש גדול במעו"ף בפתיחה - הנה הפרטים 02.03.15  |  12:27
תכלית אינדקססל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2014 02.03.15  |  11:29
תאנ25-המרה כפויה בת.סל חסר תא 25 ביום 6.3.15,מסחר אחרון 2.3.15 01.03.15  |  13:41
תכלית אינדקססל-פתיחת מסחר ב9.2.15-תאמר.מ81,תאמר.ס82,תאמר.מ85,מ 08.02.15  |  14:29
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 3 לשנת 2014 19.11.14  |  08:48
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 2 לשנת 2014 14.08.14  |  12:51
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 1 לשנת 2014 25.05.14  |  08:37
פתיחת מסחר ביום 9.4.14-תכלאינ פז מידקפ,תכלאינ פח לרגקפ 08.04.14  |  14:17
תכלית אינדקססל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2013 11.03.14  |  12:06
תכלית אינדקססל - פתיחת מסחר ביום 9.12.13-תכלאינ פו מדקשק 08.12.13  |  14:20
פעילות חריגה: תעודות הסל מרכזות כעת מחזורי עתק - בדגש על ה'ממונפות' 02.12.13  |  17:51
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 3 לשנת 2013 18.11.13  |  10:02
תכלית אינדקססל-ביטול הנפקת ת.סל)סד פנ'(ע"פ דוח ה.מדף מ30.10.13 11.11.13  |  15:52
תכלית אינדקססל - פתיחת מסחר ביום 11.11.13- תכלאינ פד מדקס 10.11.13  |  14:25
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 2 לשנת 2013 11.08.13  |  09:33
תאנ25-דוח הצעת מדף ע"פ ת.מדף מ27.2.13 והתיקון לו,הזמנות23.7.13 22.07.13  |  11:33
תכלית אינדקססל - פתיחת מסחר ביום 4.6.13 - תכלאינ עט בנדתש 03.06.13  |  14:15
תכלית אינדקססל-דוח ה.מדף,הזמנות2.6--תיקון שיעור ההנחה,כמות מקס 02.06.13  |  10:50
תכלית אינדקססל-דוח ה.מדף עפי תשקיף מדף מ27.2.13-,הזמנות2.6.13- 02.06.13  |  09:28
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 1 לשנת 2013 22.05.13  |  10:32
תכלית אינדקססל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2012 17.03.13  |  17:43
תאנ25-התמורה בק"ע ההמרה הכפויה של תעודות סד' נ',סז',עו' ב11.2- 10.02.13  |  11:48
תאנ25-המרה כפויה בת.סל סד' נ,סז,עו ב11.2-,יום מסחר אחרון ב6.2- 05.02.13  |  11:05
תכלית אינדקססל-בכוונת החב לבצע המרה כפויה בת.סל סד:נ',סז ו-עו' 23.01.13  |  16:55
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 3 לשנת 2012 20.11.12  |  14:18
ני"ע שייכנסו לרשימת דלי סחירות מיום 16.12.12 05.11.12  |  17:02
תכלית אינדקססל - דוח Q2/12-תיקון-גילוי בדבר הוצ מותרות בניכוי בגין ה 30.08.12  |  11:45
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 2 לשנת 2012 15.08.12  |  11:38
תכלית אינדקססל-סכום ההמרה הכפויה לת.סל סדרה יד הינו:47.52956שח 24.07.12  |  11:36
תכלית אינדקססל-המרה כפויה של ת.סל יד ב-,26.7מסחר אחרון ב-23.7 19.07.12  |  08:33
תאהד.ס14- בכוונת החב לבצע המרה כפויה לסד יד' במהלך השבועיים הק 15.07.12  |  10:54
תכלית אינדקססל - דוח רבעון 1 לשנת 2012 22.05.12  |  11:21
תכלית אינדקססל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2011 - תיקון טכני בקובץ 17.05.12  |  16:01
תכלית אינדקססל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2011 07.03.12  |  15:21
תכלית אינדקססל-התמורה בש"ח בגין המרה כפויה לסד:ה,מה,מו,נח ו-ס 18.01.12  |  13:07
תכלית אינדקססל-המרה כפויה בסד: ה,מה,מו,נח,ס,מסחר אחרון ב17.1- 04.01.12  |  08:40
אינדקס סל - דוח רבעון 3 לשנת 2011 24.11.11  |  17:26
אינדקס סל - דוח רבעון 2 לשנת 2011 11.08.11  |  20:01
אינדקס סל - פתיחת מסחר ביום 26.5.11-אינדקס עז ארהשח 25.05.11  |  13:29
אינדקס סל - דוח רבעון 1 לשנת 2011 17.05.11  |  17:47
הושלמה רכישת המניות מאינדקס סל)חב' האם( ע"י דאשפ-המשך 10.2 04.04.11  |  09:43
דשאפ השלימה רכישת תכלית-תנאי מתלה לרכישת יתרת החז' באינדקס סל 24.03.11  |  09:45
אינדקס סל - התאמות בתנאי תעודות סל בעקבות שינוי במדד תל דיב20 22.03.11  |  07:50
אינדקס סל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2010 16.03.11  |  19:26
אינדקס סל-פתיחת מסחר ב12.1.11--אינדקס סח מק15/, אינדקס עו הודו 11.01.11  |  13:47
דש איפקס במו"מ לרכישת יתרת אחזקות באינדקס סל,תחזיק %100 20.12.10  |  09:49
אינדקס סל - דוח רבעון 2 לשנת 2009 - תיקון דוח 07.12.10  |  14:28
אינדקס סל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2008 - תיקון דוח 07.12.10  |  12:43
אינדקס סל - דוח רבעון 3 לשנת 2010 18.11.10  |  17:00
אינדקס סל - פתיחת מסחר ביום 21.10.10-אינדקס עב ראסשח 20.10.10  |  12:43
אינדקס סל-פתיחת מסחר ביום 20.10.10-אינדקס סז אג10/ 19.10.10  |  14:03
אינדקס סל - דוח רבעון 2 לשנת 2010 17.08.10  |  17:28
אינדקס סל - פתיחת מסחר ביום 16.6.2010- אינדקס סו אגחכל 15.06.10  |  13:56
אינדקס סל - דוח רבעון 1 לשנת 2010 16.05.10  |  21:40
אינדקס סל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2009 - תיקון טבלת BTחמיפףוכדב 28.03.10  |  10:44
אינדקס סל-התאמת נכס הבסיס בעקבות איחוד מדדי אגח בבורסה 1.3-מ 19.01.10  |  13:34
אינדקס סל-פתיחת מסחר 12.1.10-ב-אנקר.,44ס אנבנ.,45ח 75אנ.46ח 11.01.10  |  14:11
אינדקס סל-דוח ה.מדף ע"פ תשקיף מדף 22.1.2008-מ,הזמנות 10.1.2010 07.01.10  |  11:39
אינדקס סל-דוח דרוג של מידרוג לתעודות סל סדרה נט'-דירוג AMILCבב 27.12.09  |  17:28
אינדקס סל-ביטול עסקאות בני"ע באינדקס כח 50יתר (מס ניע 1107572) 24.12.09  |  16:11
אינדקס סל - פתיחת מסחר ביום -16.12.09 אינדקס מח פוטשח 15.12.09  |  12:35
אינדקס סל - פתיחת מסחר ביום -15.12.09 אינדקס ס 15פננס 14.12.09  |  13:41
אינדקס סל - פתיחת מסחר ביום -13.12.09 אינדקס נט בנדשח 10.12.09  |  11:53
אינדקס-פתיחת מסחר 10.12.09-ב-אינדקס סא אגחמא,אינדקס סב אג/12 09.12.09  |  14:38
אינדקס-התקבל דרוג מידרוג לת.סל נט', הליך ההנפקה יימשך כמתוכנן 09.12.09  |  08:08
אינדקס-הנפקת עפ"י דוח ה.מדף 7.12-מ,טרם התקבל דרוג לת.סל נט' ממ 09.12.09  |  08:06
אינדקס סל-דוח הצעת מדף ע"פ ת.מדף 19.5.08-מ,הזמנות ל-ט' 8.12.09 07.12.09  |  10:57
אינדקס סל - דוח רבעון 3 לשנת 2009 12.11.09  |  18:20
25אנד-פתיחת מסחר 20.8.09-ב-אינדקס כו אג/,15 כט אגחבנ, ל תיק מנ 19.08.09  |  13:27
אינדקס סל - פתיחת מסחר ביום 19.8.09 - אינדקס יט דקסשח 18.08.09  |  10:15
25אנד-פתיחת מסחר ביום 18.8.09-אינדקס כד ממש/,5 אינדקס כה מש/20 17.08.09  |  13:37
אינדקס-דוח הצעת מדף עפ"י ת.מדף 28.8.07מ,הזמנות 16.8,רישום למסח 13.08.09  |  08:25
אינדקס סל - דוח רבעון 2 לשנת 2009 09.08.09  |  19:22
אינדקס סל-הרחבת סדרה כ ו-כב, לחב אפשרות לציטוטים החל 6.8.09-מ 05.08.09  |  15:21
אינדקס סל-ת.מורכבות סד כ-יתרה לציטוט,יתכן פער במחיר מהשווי ההו 20.05.09  |  14:26
אינדקס סל - דוח רבעון 1 לשנת 2009 18.05.09  |  07:49
אינדקס סל:א,ב,ד,טו-עדכון בנוגע לכרית מזומן,נכסים וחישוב יחס נכ 16.03.09  |  09:22
אינדקס סל - תעודות מורכבות: אינדקס כב ממשקעצ- יתרה לציטוטים 15.03.09  |  08:07
אינדקס סל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2008 12.03.09  |  20:44
אינדקס סל - דרוג מידרוג Aבב לתעודות סל סדרה מ'-דוח דרוג 05.02.09  |  09:31
אינדקס סל - דרוג מידרוג Aבב לתעודות סל סדרה מא'-דוח דרוג 05.02.09  |  09:30
אינדקס סל - דרוג מידרוג Aבב לתעודות סל סדרה יז'-דוח דרוג 05.02.09  |  09:26
אינדקס סל - פתיחת מסחר ביום 29.1.09-אינדקס כב ממשקצ 28.01.09  |  12:39
אינדקס סל-דוח הצעת מדף עפי תשקיף מדף ,28.8.07-מ הזמנות 27.1.09 26.01.09  |  07:43
אינדקס סל-הסכום שישולם בהמרה כפויה בסד' יב' הינו 112.06 אגורות 24.11.08  |  10:46
אינדקס סל - פתיחת מסחר ביום 24.11.08-אינקס נח 25אגר 23.11.08  |  13:14
אינדקס סל - המרה כפויה בסד יב' 24.11.08-ב,מסחר אחרון 23.11.08 20.11.08  |  13:27
אינדקס סל - דוח רבעון 3 לשנת 2008 12.11.08  |  19:04
אינדקס - פירוט גופים שלגביהם קיים ריכוז סיכון אשראי 22.09.08  |  13:35
אינדקס, אינדקס מטח - לחברות אין חשיפה לליהמן ברדרס 16.09.08  |  11:20
אינדקס - דוח רבעון 2 לשנת 2008 11.08.08  |  20:08
פתיחת מסחר ביום 11.8.08-אינדקס נז מקמ 07.08.08  |  13:00
אינדקס-דוח הצעת מדף ע"פ תשקיף מדף מיום ,28.7.08 הזמנות 6.8.08 05.08.08  |  10:33
אינדקס - דיווח על החזקות בנכסים ומשקלם בתעודות 22.07.08  |  08:11
אנד-תיקון תשקיף 11.2.07-מ,השעה להמרה הקבועה לת.סל יד 9:30-9:45 03.07.08  |  17:57
אינדקס - פתיחת מסחר מיום 5.6.08-אינדקס סל (ראה רשימה) 04.06.08  |  14:18
אינדקס-פתיחת מסחר ביום 29.5.08-2אנג.,53ס 7אנג.,54ס 1אנג.55ס 28.05.08  |  13:35
אינדקס - דוח רבעון 1 לשנת 2008 19.05.08  |  20:31
אינדקס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2007 04.03.08  |  21:37
אינדקס-פתיחת מסחר ביום 12.2.08-אינדקס מ 40בונד,אינדקס מא 60בנד 11.02.08  |  13:49
אינדקס - פועלת לתיקון תשקיף, ההנפקה שתוכננה 4.2.08-ל-נדחית 04.02.08  |  07:52
אינדקס - אינדקס כ,אינדקס כג-תיקון שער אקס,ביטול עסקאות עד ה"ק 01.01.08  |  11:27
אינדקס - דוח הצעת מדף עלפי תשקיף מדף מיום 28.8.07 11.12.07  |  12:59
אינדקס - דוח רבעון 3 לשנת 2007 11.11.07  |  21:27
אינדקס-הוחלט על הרחבת מדיניות דבידנד לת.סל ב-ת"א ,100 15.11-מ 08.11.07  |  10:24
אינדקס-הוחלט על הרחבת מדיניות דיבידנד לת.סל א'-ת"א 25,15.11-מ 08.11.07  |  10:22
אינדקס - פתיחת מסחר ביום 8.11.07-אינדקס יח ספ 07.11.07  |  12:37
אינדקס-פתיחת מסחר ביום 7.11.07-אינדקס כח 50יתר,אינדקס טז 120ית 06.11.07  |  13:39
אינדקס-פתיחת מסחר ביום 4.11.07-אינדקס יז תלבנד,אינדקס כא אגשקל 01.11.07  |  13:49
אינדקס-פתיחת מסחר 9.9.07-ב-אנמר.20מ,אנמר.23מ,אנגי.35ס,אנגל.36ס 06.09.07  |  13:51
אינדקס-פתיחת מסחר ביום 6.9.07-אינדקס טו תא ,75 אינדקס כז תלדיב 05.09.07  |  15:03
אינדקס - דוח רבעון 2 לשנת 2007 08.08.07  |  19:58
לא הבשיל המו"מ בין דש למנורה בק"ע מכירת החז' באינדקס-המשך 2.5 17.07.07  |  09:13
אינדקס-תיקון רשות המיסוי בק"ע תשלומים למחזיקת ת.מרוכבות י"ג 18.06.07  |  08:14
אינדקס - דוח רבעון 1 לשנת 2007 - תיקון דוח 20.05.07  |  11:34
אינדקס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2007 20.05.07  |  10:24
דש תמכור %5-כ באינדקס תעודות סל למנורה לפי 31.7מ'שח אופ' %5-ל 02.05.07  |  12:35
אינדקס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2006 12.03.07  |  16:47
אינדקס-פרטים מזהים לניע חדשים,פתיחות מסחר 25-26/2/07-ראה רשימה 22.02.07  |  13:47
אינדקס - דוח רבעון 3 לשנת 2006 08.11.06  |  18:40
אינדקס-פתיחת מסחר ביום -30.10.06 אנדנש.,5ס אנדנס.,6ס אנדסן.7ס 29.10.06  |  11:18
אינדקס - פתיחת מסחר ביום 29.10.06-אינדקס ד בנקים 26.10.06  |  13:33
אינדקס - דוח רבעון 2 לשנת 2006 13.08.06  |  11:09
אינדקס - פתיחת מסחר ביום 13.7.06-25אנד.,1ס 1אנד.,2ס אנדנק.3ס 12.07.06  |  10:35
אינדקס-דחיית הנפקה ע"פ הנחיית הרשות לני"ע בשל אזכור בתקשורת 25.06.06  |  16:01