ניתוחים טכניים: י. רשי בע"מ

וטפי,רשי,נירז-השעיית מסחר עקב אי פרסום דוחות כספיים ל30.6.16- 06.10.16  |  10:06
נירז,וטפי,רשי:אי פרסום דוחות ל30.6.16,השעיית מסחר החל מ6.10.16 27.09.16  |  17:33
רשי - עקרונות מנחים להסדר נושים מוצע על ידי החברה 05.06.16  |  12:15
רשי - דוח רבעון 1 לשנת 2016 31.05.16  |  22:23
רשי-בקשת נאמן האגח למינוי מומחה עפ"י סעיף350 ומתן הוראות על שכ 23.05.16  |  17:27
רשי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2015 31.03.16  |  21:59
רשי - אגח א' -דחיית מועדי תשלום ריבית ופדיון סופי ליום 20.3.16 13.12.15  |  11:51
רשי- אסיפת אגח1 לא אישרה העמדת האגח לפרעון,אישרה דחיית מועדים 10.12.15  |  14:38
רשי-אגח א' - דחייה טכנית של מועד הפדיון הסופי, ליום 29.12.15 03.12.15  |  15:05
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2015 02.12.15  |  17:58
רשי - אגח א'-דחיית מועדי פדיון סופי וריבית ליום 22.12.15 08.09.15  |  15:53
רשי-תוצ' אסיפת אגח א' מ26.8.15--לא אושר הסכם מכר עם חב ב.שליטה 03.09.15  |  08:47
רשי - דוח רבעון 2 לשנת 2015 27.08.15  |  20:38
רשי - דחיית פרעון קרן סופי וריבית ליום 24.9.15 15.06.15  |  16:33
רשי - זימון אסיפת אגח א ל11.6.15-,דחיית תשלומי קרן וריבית ועוד 08.06.15  |  08:37
רשי - דוח רבעון 1 לשנת 2015 31.05.15  |  21:38
בורר: בזיליקה)ע"י רשי( אלנד ישלמו 4.85מ'$ בגין רכ' מנ'פיירפורד 25.03.15  |  11:08
רשי שונו זכ' בניה בפר'סוקולניקי במוסקבה,תיתכן הפחתה מהותית בשו 19.03.15  |  09:24
רשי-הבנות:בנק יעמיד מימון בסך45מ'$ לפר' דום קולטורה,כפוף,המשך 04.12.14  |  17:34
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2014 30.11.14  |  20:31
רשי - דוח רבעון 2 לשנת 2014 31.08.14  |  21:44
רשי-חב' פר' בהבנות לקבלת מימון מחדש בסך 52מ'$ לפר' ברוסיה,כפוף 31.08.14  |  09:45
רשי - עדכון הליכים משפטיים בק"ע פרויקט גליצין 10.08.14  |  08:33
רשי - דוח רבעון 1 לשנת 2014 30.05.14  |  14:59
רשי-תמכור זכו' בפרו' באום אל פאחם לב.שליטה בכ1.6-מ'ש,750א' לאג 28.04.14  |  07:48
רשי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2013 31.03.14  |  21:41
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2013 29.11.13  |  15:37
רשי-בנק ממן לא יעמיד מימון מחדש בסך 58.5מ'$ לפרו' במוסקבה-המשך 03.11.13  |  09:35
רשי - דוח רבעון 2 לשנת 2013 29.08.13  |  20:16
רשי - דוח רבעון 1 לשנת 2013 31.05.13  |  18:28
רשי-לא תוכל לפרוע את תשלום קרן וריבית לאגח א ב,1.6.13תזמן אסיפ 16.05.13  |  13:34
רשי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2012 31.03.13  |  12:05
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2012 29.11.12  |  20:14
רשי - דוח רבעון 2 לשנת 2012 30.08.12  |  16:56
רשי - דוח רבעון 1 לשנת 2012 -משלים-הצהרת מנכ"ל מתוקנת 16.07.12  |  12:42
רשי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2011 - דוח משלים-הצהרת מנכ"ל 29.04.12  |  16:42
רשי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2011 29.03.12  |  22:33
רשי-פדיון מוקדם חלקי לאגח ב27.3.12-,קובע 15.3,עדכון לוח סילוקי 06.03.12  |  17:04
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2011 - טעות סופר 26.12.11  |  15:30
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2011-דוח משלים ראה דיווח נוסף 26.12.11  |  15:29
רשי - בת)%50( בהבנות למכירת %50 מהחזקתה בפרויקט פרנקפורט 14.12.11  |  08:52
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2011 30.11.11  |  19:43
רשי - דוח רבעון 2 לשנת 2011 30.08.11  |  20:13
רשי - הצעה מעודכנת להסדר שגובשה בין החברה לבין הנציגות והנאמן 04.08.11  |  08:20
רשי-הצעת החברה לעקרונות הסדר עם מחזיקי האגח 27.07.11  |  08:03
רשי-תוצ' אסיפת אגח א' מיום 5.7.11-נקיטת הליכי פירוק,בחירת נציג 17.07.11  |  09:22
רשי-הצעת החברה למחזיקי אגח א לפצוי בגין דחיית תשלום קרן וריבית 13.06.11  |  11:52
רשי - דוח רבעון 1 לשנת 2011 31.05.11  |  19:03
רשי - מצגת לאסיפת אג"ח16.5.11- 17.05.11  |  07:02
רשי-הצעהI לרכוש החז החב בחב כלולות לא אושרה ברוב נדרש של דירק' 11.05.11  |  10:21
רשי-הארכת הצעהI לרכישת החז' החב בחב כלולות עד ל8.5,הצעהII פקעה 04.05.11  |  09:11
רשי-הארכת תוקף הצעה I לרכישת החז' החב בחב כלולות עד ל3.5--המשך 13.04.11  |  09:27
רשי - קיבלה הצעות מצדדי ג ב.שליטה לרכישת החזקתה בחב' כלולות 03.04.11  |  10:31
רשי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2010 01.04.11  |  02:13
רשי - תרשום בדוח Q4/10 רווח של כ35-מ'שח מעליית שווי נכסים 15.03.11  |  08:54
רשי - מצגת לשוק ההון 30.12.10 - 02.01.11  |  12:44
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2010 29.11.10  |  19:12
רשי - דוח רבעון 2 לשנת 2010 30.08.10  |  16:31
רשי - דוח רבעון 1 לשנת 2010 31.05.10  |  01:23
רשי-הסכם הלואה לחב' בת,רכישת אגח ע"י ב"ע,הסכם רכ' מנ'בפיירפורד 30.05.10  |  10:08
רשי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2009 31.03.10  |  12:20
רשי - הסכם השקעה עם ORQUIDEA כנגד הקצאת 10% מהחב והסכם ב.מניות 18.03.10  |  10:30
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2009 29.11.09  |  20:42
רקע יער-ב.שליטה ברשי תעמיד לאלנד הלוואה בסך 2מ'שח 15.11.09  |  08:59
רשי במו"מ עם אשנכ למכירת זכו' 4-ב נכסים בגרמניה,הפסד 3.8מ'שח 17.09.09  |  16:39
רשי - דוח רבעון 1 לשנת 2009 31.05.09  |  19:57
רשי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2008 - הוספת דוחות חברה כלולה 02.04.09  |  09:50
רשי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2008 01.04.09  |  09:09
רשי-הופסק המו"מ עם משקיע להשקעה בהון החב' כנגד הקצאה-המשך 19.1 30.03.09  |  14:13
רשי-הופסק המו"מ למכירת אחזקותיה(50%) 4-ב נכסים מניבים בגרמניה 17.03.09  |  07:49
רשי-מגעים ראשונים עם קרן השקעות זרה להשקעה בהון החב כנגד הקצאה 19.01.09  |  11:09
רשי - מו"מ למכירת מלוא ההחזקות 4-ב נכסים מניבים בגרמניה 13.01.09  |  09:40
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2008 30.11.08  |  18:16
רשי-רכשה 3,066,190 אגח סד א' 19.3-כמ'שח,רווח לפני 1.2-כמ'ש-המש 25.09.08  |  14:45
קרן השקעות בינלאומית תשקיע 14.4 מיליון דולר בחברת בזיליקה של אלרן נדל"ן וי. רשי הפועלת ברוסיה 24.09.08  |  10:00
תוספת להסכם בק"ע פרו' BIG באשדוד, ר.הון לרשי 5.25מ'שח -המשך 02.09.08  |  09:30
רשי - דוח רבעון 2 לשנת 2008 28.08.08  |  21:19
רשי - דיווח בדבר התחייבויות החברה ומקורות הפירעון 26.08.08  |  07:45
רשי - דוח רבעון 1 לשנת 2008 30.05.08  |  15:49
רשי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2007 31.03.08  |  21:15
-רשי עילם(50%)ואלחץ MOU-ב עם יזם ויטנאמי לרכישת קרקע בויטנאם 19.03.08  |  09:20
רשי - דוח רבעון 3 לשנת 2007 28.11.07  |  16:36
רשי בשת"פ עם שותף שוויצרי וגיא ייזום בתחום הנדלן בגרמניה 25.11.07  |  09:23
רשי-פיטגר(34.4%(רכשה 50% בפיירפוד,תרכוש מיעוט )11%)9.8-במ$-המש 21.10.07  |  11:00
רשי - פיטגר (34.37%) תרכוש 50% בפייר פורד חב בריטית 23.4-בכמ'$ 18.09.07  |  09:34
אשטרום וי. רשי רוכשות 3 נכסים מניבים בגרמניה 21.08.07  |  14:14
אלרן נדל"ן רוכשת 40% מחב' נדל"ן קפריסאית ב-20 מ' ש' 31.07.07  |  11:52
רשי - פתיחת מסחר ביום 4.6.07-רשי אגח א 03.06.07  |  12:37
רשי - דוח רבעון 1 לשנת 2007 01.06.07  |  01:48