בעלי עניין: נביעות - טבע הגליל בע"מ

בעלי עניין

שם בעלי עניין סוג שם נייר פעולה אחרונה % בהון % בהצבעה % בנ"ע החזקות נ"ע סה"כ שווי
א. ש"ח
אין נתונים על בעלי עיניין