אסיפות: דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (בפירוק)

תאריך האסיפה שעה סוג אסיפה מקום הכינוס
10/07/2012 14:00 כללית מרכז עזריאלי 1, ת"א (קומה 44)
03/05/2012 15:30 כללית רח' הירקון 113, ת"א (קומה 6)
26/01/2012 14:00 כללית דרך אם המושבות 94, פ"ת
28/12/2011 14:15 כללית רח' הירקון 113, ת"א (קומה 6)
24/10/2011 10:00 כללית רח' הירקון 113, ת"א (קומה 6)
02/10/2011 15:00 כללית מרכז עזריאלי, ת"א (המגדל העגול, קומה 45)
08/09/2011 16:30 כללית ברח' הברזל 38ב', ת"א (קומה 6)
29/08/2011 12:30 כללית דרך בגין 11, ר"ג (קומה 23)
03/08/2011 15:30 כללית דרך בגין 11, ר"ג (קומה 23)
14/07/2011 14:00 כללית רח' זיסמן 14, ר"ג
20/06/2011 11:00 כללית דרך מנחם בגין 11, ר"ג (קומה 23)
19/05/2011 11:00 כללית דרך מנחם בגין 11, ר"ג (קומה 23)
04/04/2011 09:00 כללית רח' זיסמן 14 , ר"ג
20/12/2010 10:00 שנתית דרך מנחם בגין 11, ר"ג (קומה 23)
06/05/2010 10:00 כללית דרך מנחם בגין 11, ר"ג (קומה 23)
10/12/2009 10:00 שנתית דרך מנחם בגין 11, ר"ג (קומה 23)
04/11/2008 10:00 שנתית רח' ביאליק 155, ר"ג
11/12/2006 10:00 שנתית רח' ז'בוטינסקי 3 א', ר"ג (קומה 31)
08/05/2005 10:00 שנתית רח' ז'בוטינסקי 3 א', ר"ג
02/06/2004 10:00 שנתית רח' ז'בוטינסקי 3 א', ר"ג
23/10/2003 10:00 כללית רח' ז'בוטינסקי 3 א', ר"ג
20/10/2003 10:00 כללית רח' ז'בוטינסקי 3 א', ר"ג
09/10/2003 10:00 שנתית רח' ז'בוטינסקי 3 א', ר"ג
06/11/2002 10:00 שנתית רח' ז'בוטינסקי 3 א', ר"ג
24/06/2002 09:00 לא מן המנין רח' ז'בוטינסקי 3 א', ר"ג
16/04/2001 14:00 לא מן המנין רח' ז'בוטינסקי 3א', ר"ג
24/09/2000 10:00 שנתית רח' ז'בוטינסקי 3א', ר"ג
06/07/1999 09:00 שנתית רח' אבן גבירול 124, ת"א
17/03/1998 09:00 שנתית רח' אבן גבירול 124, ת"א
07/12/1997 10:00 לא מן המנין רח' אבן גבירול 124, ת"א
24/10/1996 10:00 שנתית רח' יהודה הלוי 15, ת"א