אסיפות: נביעות - טבע הגליל בע"מ

תאריך האסיפה שעה סוג אסיפה מקום הכינוס
16/02/2012 11:00 כללית רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, לוד
29/12/2011 11:00 שנתית רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, לוד
14/06/2010 10:00 כללית רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, לוד
09/06/2009 10:30 נדחית רח' הירדן פינת הגלבוע, לוד
02/06/2009 10:30 שנתית רח' הירדן פינת רח' הגלבוע, לוד
15/02/2009 11:00 נדחית רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, לוד
08/02/2009 11:00 כללית רח' הירדן פינת רח' הגלבוע, לוד
30/07/2008 10:30 נדחית רח' הירדן פינת רח' הגלבוע, לוד
23/07/2008 09:00 נדחית רח' הירדן פינת רח' הגלבוע, לוד
14/07/2008 10:00 כללית רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, לוד
03/05/2007 11:00 שנתית רח' הגלבוע, קרית שדה התעופה, לוד
14/06/2006 10:00 שנתית רח' הגלבוע (פינת רח' הירדן), קרית שדה"ת, לוד
28/12/2005 10:00 נדחית רח' הירדן פינת רח' הגלבוע, שדה"ת לוד
21/12/2005 10:00 כללית רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, לוד
10/02/2005 10:00 שנתית רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, לוד
28/07/2004 10:00 כללית רח' הירדן (פינת הגלבוע), לוד
23/03/2004 14:00 כללית רח' הירדן, שדה"ת לוד
29/12/2003 12:00 שנתית רח' הגלבוע (פינת רח' הירדן), לוד
06/10/2002 12:00 שנתית רח' מגשימים 20, ק. מטלון פ"ת
21/02/2001 13:00 שנתית רח' הנצח 7, רמה"ש
03/12/2000 12:00 לא מן המנין רח' הנצח 7, רמה"ש
06/08/2000 11:00 לא מן המנין רח' הנצח 7, רמה"ש
06/08/2000 12:00 כללית רח' הנצח 7, רמה"ש
13/02/2000 10:00 שנתית רח' הנצח 7, רמה"ש
20/11/1998 10:00 נדחית רח' הנצח 7, רמה"ש
19/08/1997 10:00 שנתית רח' הנצח 7, רמה"ש