אודות החברה

כלכלית ירושלים בע"מ
4,651,554
נדל"ן מניב
1948
קוסט פורר גבאי את קסירר
198
520017070
03-9070000
03-9070090
רח' תוצרת הארץ 7, תל אביב 6789104
החברה, כלכלית ירושלים בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, בתחומי נדל"ן שונים בארץ ובחו"ל, כדלקמן:
- השכרת נדל"ן מניב למטרות מסחר, מלאכה, תעשיה, היי טק, משרדים, לוגיסטיקה ומגורים.
- רכישת קרקעות ופיתוחן והקמת מבנים, המיועדים בעיקר להשכרה.
- בניה למגורים במספר אתרים בישראל ובחו"ל, בעיקר ברוסיה ובמדינות חבר העמים.
- שירותי ניהול ואחזקה למבנים שבבעלותה ולשטחים שלא בבעלותה.
- תכנון וניהול של עבודות פיתוח, תשתית ובינוי לתעשיה, למסחר, למשרדים ולמגורים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות