אודות החברה

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ
116,657
נדל"ן מניב
1963
עמית חלפון
---
136
520034257
09-9527700
09-8359108
רח' מדינת היהודים 89, הרצליה 46766
החברה, להב אל.אר רילאסטייט בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בשני תחומי פעילות עיקריים:
- נדל"ן להשקעה: השקעה בנכסים מניבים, אשר נכון לאוג' 2018 נמצאים רובם בגרמניה. נציין כי תחום זה הינו תחום הפעילות העיקרי של החברה.
- אנרגיה: באמצעות חברת הבת להב הרים ירוקים, עוסקת החברה בתחום האנרגיה הסולארית והאנרגיה הירוקה המתחדשת. הפעילות בתחום זה מתבצעת בישראל וכוללת ייצור חשמל באמצעות מתקנים פוטו וולטאים קטנים, המותקנים על גבי גגות מבנים באזורים שונים בארץ.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2016
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות