אודות החברה

מנרב פרויקטים בע"מ
532,280
בנייה
1988
סומך חייקין
---
1678
511301665
08-8516262
08-8516286
רח' הבושם 3, אשדוד 7761003
החברה, מנרב פרויקטים בע"מ, ביחד עם החברות הבנות שלה, פועלת בתחומים הבאים:
- יזום פרויקטים לבניה בארץ (בעיקר למגורים אך גם מסחר, תעסוקה, משרדים וחניונים). הפעילות נעשית בדרך של רכישת קרקעות, השבחתן, פיתוחן, הקמת הפרויקטים ומכירת יחידות הדיור.
- תכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מכונים לטיהור שפכים עפ"י זכיונות ארוכי טווח שמקבלת קבוצת מנרב פרויקטים מגופים ממשלתיים וציבוריים, לאחר התמודדות במכרזים פומביים.
נציין כי החברה הינה חלק מקבוצת חברות הנשלטות על ידי החברה הציבורית מנרב אחזקות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות