אודות החברה

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ
21,128
נדל"ן מניב
2006
שטיינמץ עמינח ושות'
---
1466
513910091
03-6090772
03-6093979
רח' מנחם בגין 7, רמת גן 5268102
החברה, אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ, פועלת בתחום הנדל"ן המניב המסחרי הכולל ייזום, פיתוח, הקמה, השכרה, ניהול והחזקה של נכסי נדל"ן להשקעה. אדרי-אל בוחנת מעת לעת רכישת נכסים מניבים פעילים, וזאת מתוך ראיה להשבחת הנכסים הללו. במסגרת פעילותה השוטפת, שוקלת אדרי-אל מכירת נכסים אשר לדעתה הגיעו למיצוי פוטנציאל ההשבחה שלהם. חלק מהנכסים הינם בבעלותה המלאה של אדרי-אל, וחלקם מוחזקים בשותפות עם צדדים שלישיים.
פעילות החברה מתבצעת בישראל בלבד. מרבית הנכסים ממוקמים בצפון הארץ (קרית שמונה, נהריה, טבריה, חיפה והקריות). הנכסים מושכרים לשוכרים שונים, ביניהם רשתות שיווק, מוסדות (תאגידים בנקאיים, קופות חולים), בתי עסק ומשרדים קטנים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות