אודות החברה

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ
33,640
בנייה
1992
שטיינמץ עמינח ושות'
1010
520041955
03-6875880
03-6875884
רח' המגשימים 20, פתח תקוה 4934829
בעבר עסקה החברה, אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ (לשעבר די מדיקל), באמצעות חברות בנות, בתחום הטיפול בסכרת. לאור מצבה הפיננסי, הגישה החברה בקשה להסדר נושים. עם השלמתו, הועברו מניות החברות הבנות לידי נאמן ואופקטרא נדל"ן נותרה כשלד בורסאי.
במרץ 2015 הושלמה עסקת החלפת ני"ע, לפיה רכשה החברה את חברת אופקטרא בע"מ כנגד הקצאת מניות. כיום עוסקת החברה באמצעות אופקטרא כאמור, בתחום הקמת תחנות דלק וכן בפיקוח, ניהול וליווי פרוייקטים. בתוך כך, שונה הסיווג הענפי שלה מהשקעה ואחזקות לענף נדל"ן ובינוי.
נציין כי עד יולי 2012 נסחרה אופקטרא נדל"ן גם בבורסת NASDAQ בארה"ב. מתאריך זה כאמור, החברה איננה רשומה עוד כחברה דואלית בבורסה בתל אביב.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות