חדשות גבאי מניבים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גבאי מניבים - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • גבמנ-מנכל החב,יוסף גורדון הודיע לחב על סיום כהונתו בחב,אינה..
  • גבמנ- אישור הסדר לרכישת מניות החב מהציבור,אסיפה ביום 22.8.19
   | קישור ל-PDF
  • גבאי מניבים - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • גבאי מניבים - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • גבאי מניבים - פתיחת מסחר ביום 12.3.19-גבאי מניבים אגח ט
   | קישור ל-PDF
  • גבמנ-דוח ה.מדף להנפקת אגח ט עפ"י ת.מדף מ,9.1.17 הזמנות-10.3.19
   | קישור ל-PDF
  • גבאי מניבים-תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקת אגח סדרה ט
  • גבמנ - דיווח מקדים על נתונים כספיים מאוחדים ליום 31.12.18
  • גבמנ-בוחנת אפשרות להנפקת אגח ט, מצורפת מצגת לשוק ההון לקראת...

  חדשות סקטור נדל"ן מניב