חדשות אפריקה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפריקה השקעות - מצגת בק"ע הצעות שהתקבלו לביצוע הסדר חוב
  • דמרי הגישה הצעה לרכישת מניות אפריקה ישראל ולהסדר עם מחזיקי האג
  • דמרי הגישה הצעה לרכישת מניות אפריקה ישראל ולהסדר עם מחזיקי אגח
  • אפרק מצגת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגח בק"ע ההצעות להסדר שהתקבלו
  • אפרק-דוח גילוי בק"ע תיאור החב,נכסיה והתחייבויותיה-המשך 15.8.19
  • אפרק-מצגת שהוצגה במסגרת אסיפת התייעצות משותפת של מחזיקי האגח..
  • תגובת דמרי:בוחנת אפשרות להגשת הצעה לרכישת אפרק,טרם התקבלה...
  • עקרונות לתכנית הסדר חוב עם אפרק ומחזיקי האגח,מטעם לפידות קפיטל
  • אפרק,אפמג-כתב אישום נגד חברת דניה,מנכל דניה ואחרים,מכחישים..
  • אפרק-עקרונות להסדר חוב עם מחזיקי האגח מטעם גד זאבי,יוקצו...

  חדשות סקטור בנייה