חדשות אפריקה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפריקה השקעות - התקיימו כל התנאים המתלים להסדר,מועד ביצוע יחול
  • אפריקה השקעות - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • בהימ"ש אישר את ההסדר באפריקה על בסיס הצעת לפדת
  • אפריקה השקעות-לאור אישור ביהמ"ש להסדר הושעה המסחר במניות החברה
   | קישור ל-PDF
  • אפרק-דניה סיבוס(בת)בהסכם למיזם משותף עם אלקטרה לביצוע עבודות..
  • אפריקה השקעות - באסיפות אגח כו,כז ו-כח הוחלט לאשר את ההסדר
  • אפרק-אישור בימ"ש למתווה הביניים,תפעל לחלוקת כספים למחזיקי האגח
  • באסיפות אגח אפרק זכתה הצעת לפדת להסדר,לפדת+אשגפ יפקידו פקדון..
  • מצגת מטעם המומחה הכלכלי בק"ע הצעת לפדת ודמרי להסדר באפרק
  • אפרק-מצגת מעודכנת מטעם היועץ הכלכלי בק"ע הצעות ההסדר המעודכנות

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות