חדשות אדרי-אל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אדרי-אל - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אדרל-באסיפה מ-29.7.19-לא אושרה כפל כהונת גבי אדרי כיו"ר ומנכ"ל
  • חברות שחל שיפור בנתוניהן לא נכללות ברשימת חב שלא עומדות בשימור
   | קישור ל-PDF
  • וזין,אברות,אדרל:שאינן עומדות בכללי שימור אולם עומדות בתנאי ההק
   | קישור ל-PDF
  • הכמל,אדרל-אי עמידה בכללי שימור-מועמדות לעבור לרשימת שימור ב4.2
   | קישור ל-PDF
  • אדרל- התקשרות במערך הסכמים בק"ע זכויות החברה בקניון שמונה סנטר
  • אדרל-פדיון מוקדם חלקי+ריבית לאגח ב ב,11.11קובע,5.11ריבית...
  • אדרי-אל - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אדרל-דחיית פדיון סופי אגח ל,16.9ריבית שאינה אחרונה,12.8קובע8.8
  • אדרי-אל - לאור תנאי השוק,המכרז המקדים למשקיעים מסווגים יידחה

  חדשות סקטור נדל"ן מניב

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות