חדשות אופקטרא

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפקט-עדכון בדבר הסכם השקעה עם חברת היי פארמה (טראפין)-המשך
  • אופקטרא נדלן - מצגת לשוק ההון - חברת מיט-טק -אוקטובר 2019
  • אפקט-הסכמה לקדם עסקת ההשקעה בהיי פארמה (שלב א) ולא עסקת המיזוג
  • אפקט-מן החב נמסר כי בכוונתה לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי
   | קישור ל-PDF
  • אפקט-מ.הבנות למיזוג עם מיט-טק בתחום הפוד-טק,כנגד הקצאת ...60%
  • אופקטרא נדלן - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אפקט-פרטים נוספים בק"ע התקשרות בהסכם המיזוג עם היי פארמה ,המשך
  • אפקט- מן החברה נמסר כי בכוונתה לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי
   | קישור ל-PDF
  • אופקטרא נדלן - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אפקט-רשות ני"ע מקיימת בירור מנהלי בקשר עם דיווחים על מ.הבנות..

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות