חדשות אופקטרא

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפקט-פרטים נוספים בק"ע התקשרות בהסכם המיזוג עם היי פארמה ,המשך
  • אפקט- מן החברה נמסר כי בכוונתה לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי
   | קישור ל-PDF
  • אופקטרא נדלן - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אפקט-רשות ני"ע מקיימת בירור מנהלי בקשר עם דיווחים על מ.הבנות..
  • אופקטרא נדלן - מצגת לשוק ההון
  • אפקט- היי פארמה-אישור היק"ר להארכת האישור הראשוני לחוות הגידול
  • פנטז+היי פארמה:ארכה למומ בק"ע הבנות,אפקט+היי פארמה:טרם נחתם ה.
  • אפקט-לאור הודעת הקיבוץ,בוחנת אפשרויות ג.הון שיגדיל סיכויי....
  • אפקט-מזכר הבנות לרכישת היי-פארמה כנגד הקצאת 68% ממניות החברה
  • אפקט-סיום התקשרות נכדה עם מושב נווה אילון לשינוי יעוד מגרש...

  חדשות סקטור בנייה