אירועים עתידיים

לא נמצאו דיבידנדים ואירועים עתידיים

אירועים היסטורים

אין אירועים לנייר זה

גרף אירועים

  • 3 חודשים
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
שכבות נתונים:

אסיפות

תאריך אסיפה סוג אסיפה שעת כינוס מקום הכינוס
21/07/2019 אסיפה שנתית 15:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 7, רמת גן
17/07/2019 אסיפה שנתית 15:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 7, רמת גן