החמישון העליון אחראי ל-54% מהשקעות הנדל"ן - כמה הוא מוציא על דיור?

דו"ח מרכז טאוב: מספר הישראלים המחזיקים ב-2 דירות ומעלה גדל פי 4 ב-6 שנים. לאן עובר הציבור החרדי?
|
(20)
נדל"ן, צילום: לילך צור

החמישון העליון אחראי ל-53.5 אחוז מסך ההשקעות בנדל"ן, כך לפי דו"ח שפרסם היום מרכז טאוב לחקר מצב המדינה. השקעתו עומדת על כ-6,000 שקלים בממוצע בחודש - סכום גבוה יותר מהוצאתם הממוצעת של ארבעת החמישונים הנותרים גם יחד. מתוך סכום זה כ-4,500 שקלים מושקעים בקניית דירה למגורים, כ-500 שקלים בשיפוץ דירה קיימת, וכ-1,000 שקלים מושקעים בקניית דירה להשקעה (יותר ממה שמוציאים ארבעת החמישונים הנותרים גם יחד(. השקעתו של החמישון העליון בנדל"ן גבוהה פי שלושה מזו של החמישון הרביעי, המשקיע בנדל"ן כ-2,000 שקלים בחודש.

למעשה, החמישון העליון נהנה משני שלישים מסך ההכנסות משכר דירה של כלל משקי הבית. הכנסתו הממוצעת של משק בית בחמישון זה משכר דירה עומדת על כ-1,500 שקלים בחודש (כפול מסך ההכנסות משכר דירה בקרב ארבעת החמישונים הנותרים.( היות שבקרב החמישונים התחתונים שיעור השוכרים גבוה יותר, יש בכך כדי להחריף את הפערים בין קבוצות ההכנסה – דמי השכירות עוברים מהמעמדות הנמוכים לבעלי הנכסים.

 מהדו"ח עולה כי בין 2006 ל-2012 גדל מספרם של הישראלים המחזיקים בשתי דירות ומעלה, כלומר המשקיעים בנדל"ן, פי ארבעה: מ-2.1 ל-8.1 אחוז. העלייה התרחשה בכל קבוצות ההכנסה, אולם העשירים הם הנותנים את הטון: שיעור המשקיעים בנדל"ן בחמישון העליון עלה מ-6 אחוזים ב-2006 ל-22 אחוזים ב-2012, כפול מאשר בקבוצת ההכנסה הבאה. הגידול בביקוש לדירות לא נענה בגידול מקביל בהיצע, ולכן מחירי הדירות זינקו.

תהליך הבנייה בישראל ארוך פי 50 מאשר ברוב מדינות אירופה
בדו"ח מלינים על כך שאחת הסיבות לגידול האטי בהיצע הדירות היא תהליך הבנייה הארוך. "השלמת תהליך הבנייה בישראל אורכת 13 שנים, ומתוכן 11 שנים מוקדשות להליכים ביורוקרטיים שונים ורק שנתיים לבנייה עצמה. לשם השוואה, ברוב מדינות האיחוד האירופי ניתן להשיג אישור בנייה תוך 8-12 שבועות, כלומר התהליך בישראל ארוך פי 50 מאשר ברוב המדינות באירופה. מחקרים מראים כי היכולת של היצע הדירות לגדול במקביל לעלייה בביקוש מפחיתה את הסיכוי להתפתחות בועת נדל"ן".

הדו"ח מאשים את עליית מחירי הדירות בהגדלת הגירעון של משק הבית הישראלי: הוצאותיו של משק הבית הממוצע בכל אחת מקבוצות ההכנסה, למעט החמישון העליון, היו גבוהות יותר מהכנסותיו – כלומר חלק גדול ממשקי הבית חיים כיום בגירעון שוטף, ונאלצים לנגוס בחסכונות או להיעזר במשפחה. הגורם העיקרי לפער בין ההוצאות להכנסות הוא ההון העצמי שעל משקי הבית לגייס בעת נטילת משכנתא. כלומר, במחירים הנוכחיים משקי הבית בארבעת החמישונים התחתונים אינם מסוגלים לרכוש דירה על בסיס הכנסותיהם ללא גירעון בתקציבם. "עם זאת, אין להסיק מכך ש-80 אחוז ממשקי הבית נמצאים במינוס – חלקם נעזרים כאמור בחסכונות ההורים, חלקם פשוט אינם רוכשים דירה וממשיכים לגור בשכירות, ואחרים ירשו או רכשו דירות לפני העלייה החדה במחירים".

פער הכנסה בין החרדים לכלל האוכלוסיה
גם העלייה בדמי השכירות מקשה מאוד על משקי הבית הישראלים: מאז 2008 חלה עלייה תלולה בשיעור דמי השכירות מתוך ההכנסה, המעידה על הכבדת הנטל הכלכלי על משקי הבית. הפגיעה הגדולה ביותר היא במשקי הבית הצעירים ביותר והמבוגרים ביותר השוכרים דירה, שאיבדו כ-5 אחוזים מהכנסתם הפנויה בין 2008 ל-2011. בסך הכל, עד 2011 שב נתח תשלומי השכירות מהכנסת משקי הבית לרמה הדומה לזו שנמדדה ב-2003. עם זאת,  במרכז טאוב מציינים כי מדד זה אינו משקף את הפשרות שנאלצו לעשות משקי הבית השוכרים בעניין גודל הדירות, מיקומן ואיכותן עקב עליית מחירי השכירות.
 
בטאוב מציינים את הפער בין האוכלוסיה החרדית לכלל האוכלוסיה: ההכנסות של משק הבית הממוצע נמוכות יותר מסך ההוצאות בכל המגזרים. עם זאת, בעוד שבקרב יהודים לא-חרדים עומד הפער על 864 שקלים בלבד, בקרב החרדים מגיע הפער ל-3,209 שקלים בחודש -סכום שגובהו כשליש מההכנסות המדווחות של משק הבית החרדי. "זהו פער גבוה גם בהשוואה למשקי בית מוסלמיים, שאצלם עומד הפער בין ההוצאות להכנסות על 1,919 שקלים. היקף נרחב של עבודה בשחור עשוי להסביר חלק מהפער בין ההוצאות להכנסות המדווחות, אולם אין בכך כדי להסביר את כולו; כאמור, הפער מעיד גם על חוסר היכולת של משקי בית ממוצעים, ובפרט חרדיים, לעמוד בהוצאה של ההון העצמי הנחוץ לקניית דירה בלי להיכנס למינוס".

לפי הדו"ח, שיעור רוכשי הדירות בקרב החרדים גבוה יחסית, אם בשל הנוהג לרכוש דירות לילדים לפני נישואיהם ואם בשל שכיחות גבוהה יותר של השקעות בנדל"ן בהשוואה למגזרים אחרים. אלא שעם הזמן יכולתם לממן את רכישת הדירות מצטמצמת: גובה המשכנתה החודשית הממוצעת בקרב חרדים עלה בעשור האחרון בכ-900 שקלים (עלייה של 72 אחוז), אף על פי שמחירי הדירות שרכשו עלו ב-6 אחוזים בלבד, בזכות מעבר של משפחות חרדיות רבות לערים ביהודה ושומרון, שם הדיור זול יחסית. עליית סכום המשכנתה מעידה על הידלדלות משאבים משמעותית במגזר החרדי.  את החסר משלימים חלק מהחרדים בעזרה מגמ"חים, המעניקים הלוואות ללא ריבית וכך מסייעים להם לגייס את ההון העצמי הדרוש לנטילת משכנתה.

פערי השכר נמצאים במגמת ירידה
ומה קרה לשכר לאורך השנים? בשנת 2011 השכר החודשי ברוטו לשכיר במשרה מלאה הנמצא באחוזון ה-90 של התפלגות השכר היה גבוה כמעט פי חמישה מהשכר של עובד הנמצא באחוזון ה-10. מבין מדינות מפותחות אחרות שנבדקו רק בארצות הברית היחס היה גדול יותר, והיחס הממוצע במדינות סקנדינביה היה כמחצית מהיחס בישראל. ככלל, פערי השכר נמצאים במגמת ירידה לאורך השנים – מיחס של פי שישה בין אחוזון 90 לאחוזון 10 בשנת 1997 לפחות מפי חמישה ב-2011. אולם בחינת המגמות בחלוקה לאחוזוני שכר מראה כי הירידה מתבטאת רק בחלק התחתון של התפלגות השכר – כלומר הצטמצם הפער בין העובדים המשתכרים סכום נמוך יחסית לעובדים בעלי השכר הבינוני, ואילו פערי השכר בין בעלי השכר הבינוני (אחוזון 50) לעובדים בעלי שכר גבוה )אחוזון 90( היו – ונשארו – גבוהים יותר מאשר בכל מדינה מערבית אחרת.

שיעור הכלכלה השחורה בישראל מוערך בכ-20 אחוז מתוך התוצר המקומי הגולמי, שהם כ-200 מיליארד שקלים. לו ניתן היה להוריד שיעור זה לכ-10 אחוזים, כמו הרמה במדינות מתקדמות כדוגמת ארצות הברית, יפן והממלכה המאוחדת, התוצר היה גבוה בכ-100 מיליארד שקלים, והכנסות המדינה ממסים היו גדלות בכ-40 מיליארד שקלים – השקולים לתקציב החינוך.  גורם מרכזי לכלכלה השחורה הוא המס המוטל על עצמאים ועסקים קטנים, שלהם יכולת גבוהה להעלים הכנסות. חלק ממדינות ה-OECD מעניקות הקלות מס לעסקים קטנים. בישראל, לעומת זאת, נטל המס הכולל (המורכב ממע"מ, מס חברות ומס דיבידנד לבעלי עניין) עומד על כ-58 אחוז – רמה גבוהה ביחס לעולם.

תגובות לכתבה(20):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 12.
  שוב עבדו על כולנו, הפעם זה היה כל כך מתוחכם שהאמנתי!
  זוגצעיר 21/06/2015 11:38
  הגב לתגובה זו
  1 0
  כבר 5 שנים שמסבירים שיש מחסור גדול בהיצע, שרק מחמיר, שהממשלה נכשלת ושאין תקווה ואין טעם לחכות שייסגר המחסור. מישהו לא רצה שנחשוב שצעדים לקירור הביקוש הם הפתרון המדויק למצב שוק הדיור, ושהם יכולים לפעול פי כמה יותר מהר מאשר בניית מאות אלפי דירות. את הכל למדתי מהסרטון שמתבסס על נתוני ממשלה רשמיים, טוב שהקדשתי 2 דקות לזה וכמובן שלחתי לכל החברים שלי שמתכננים לקנות דירה! חפשו בגוגל או ביוטיוב את הסרטון: המחסור בדירות - איך הצליחו לעבוד עליכם
  סגור
 • 11.
  https://www.youtube.com/watch?v=hfI4EC1zooQ (ל"ת)
  ירון 21/06/2015 09:09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 10.
  הסיבה המרכזית להון השחור היא התנהלות (ל"ת)
  האוכלוסיה הערבית.... 21/06/2015 08:36
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 9.
  אני רק שאלה, רק שכ"ד עלה מ2003? מחיר דירות לא עלה,
  תוהה 20/06/2015 01:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  והרבה יותר מאשר שכ"ד... מחיר חשמל, דלק, מזון, תרופות, גז ומה לא? הכול עלה, אבל פה חושבים שהשכירות היא זו שנוגסת בהכנסה הפנויה. מתי תבינוי שיוקר המחיה ואחוזי המיסוי במדינה הם אלו המטורפים ולא מאפשרים חיים נורמלים לאף אחד חוץ מטייקונים ומקורבי ההון ושלטון???
  סגור
 • 8.
  כתבה מבלבלת ומבולבלת
  רונה לב 19/06/2015 19:27
  הגב לתגובה זו
  2 0
  כתבה מבלבלת ומבולבלת מלאה נתונים לא רלוונטיים. הקורא ששואל לכמה אנשים יש בארץ 2 דירות לא מסוגל לקבל תשובה ברורה. קשקוש.
  סגור
 • טען עוד
 • 7.
  הכל מעשה ידי ממשלת ביבי- שלטון הימין כל הזמן הזה (ל"ת)
  רוח המפקד ביבי 18/06/2015 11:48
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור
 • 6.
  החזקתם מפישר כגאון אני לא
  יורם דירות"א 18/06/2015 11:27
  הגב לתגובה זו
  2 1
  וקיבלנו על חסכון ריבית 1% לשנה אז במה יש להשקיע למעט דירות להשכרה של תשואה 4-8% לשנה
  סגור
 • יש סביבת ריבית עולמית, זה מה שקובע את הריבית אצלנו. (ל"ת)
  מה זה קשור? 18/06/2015 14:35
  הגב לתגובה זו
  4 0
  סגור
 • 5.
  נתון אמיתי עוד יותר גרוע מפני שרוב הדירות נרשמות על שמו
  pan 18/06/2015 11:25
  הגב לתגובה זו
  3 0
  שמות של ילדים, נכדים ואחרים במשפחה , כסף שחור חוגג בנדל"ן מכל הסוג גם בקרקעות בטוח ,,,
  סגור
 • 4.
  ביקוש קשיח זה 2% ריבוי טבעי בשנה, נוסף ביקוש של 1% בשנה
  אנליסט 18/06/2015 11:05
  הגב לתגובה זו
  2 1
  של המשקיעים, וכך יצא שההיצע לא ענה על הביקושים. תזכרו טוב - כל משקיע שקנה זה צעיר שלא קנה, וזה בגלל ששניהם קונים מתוך אותו מלאי קטן ומוגבל שמצליחים לייצר פה בקושי. השאלה אם רוצים מדינה שבה בעיקר גרים בשכירות. אם כן - יש לעודד משקיעים לרכוש. אם לא- יש להקשות על משקיעים. מבחינת שכר דירה זה לא משנה, כי כל צעיר שקנה במקום משקיע שרצה לקנות, זה צעיר שכבר לא צריך יותר לגור בשכירות לעולם, והביקוש למגורים בשכירות ירד. (שכר דירה תלוי גם בביקוש וגם בהיצע, הפתעה הפתעה). צעירים לא מסוגלים לעמוד במחירים? קשקוש. המחיר נקבע על ידי הרוכשים שמוכנים לשלם הכי הרבה, ולא מוכתב מלמעלה. היום דירה ממוצעת עולה פי 3 מעלות הבניה (בתל אביב פי 6). יש מאיפה להוריד.
  סגור
 • 3.
  לא כל דבר קשור לבועה!!!
  בן אהרון 18/06/2015 11:01
  הגב לתגובה זו
  0 1
  משקיעים בדירות כי יש ביקוש לדירות להשכרה. יסתיים הביקוש, יפסיקו לקנות. זה הכי פשוט בעולם.
  סגור
 • 2.
  זאת המציאות והעתיד של הילדים שלנו:
  חובה לצפות בוידאו 18/06/2015 10:23
  הגב לתגובה זו
  3 4
  https://www.youtube.com/watch?v=xMOapnS_5gE
  סגור
 • צביקה דורון, אתה לא נח, אהה??? תפסיק להפחיד את האנשים (ל"ת)
  תזהרו מצביקה דורון 18/06/2015 20:09
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור
 • צביקה דורון מסביר בוידאו בצורה ברורה את המציאות (ל"ת)
  הוא מראה את האמת 19/06/2015 21:34
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • very good video (ל"ת)
  thank you 18/06/2015 11:49
  הגב לתגובה זו
  2 2
  סגור
 • ממש חושף את המציאות, סרטון מעולה וקצר (ל"ת)
  תודה על הסרטון 18/06/2015 10:54
  הגב לתגובה זו
  2 2
  סגור
 • 1.
  במקום להטיל מס על משקיעים, פשוט אל תתנו להם משכנתאות!
  הצעה חכמה 18/06/2015 10:01
  הגב לתגובה זו
  5 1
  ככה לא יוכלו להגיד שתפקיד המס למלא את קופת המדינה. גם תיפסק האפליה מול הבורסה, שם הבנק לא נותן כסף למשקיע. בלי משכנתאות, הזוגות הצעירים ישאירו אבק למשקיעים שיהפכו ל "עניים" מדי. שכר דירה לא יעלה בלי המשקיעים, כי בכלכלה גם הביקוש לשכירת דירות קובע את המחיר, לא רק ההיצע. בהנחה שקצב ייצור הדירות בישראל מוגבל ותקוע כרגע על המקסימום, זה לא משנה בכלל אם את הדירות שמצליחים לייצר יקנו משקיעים שישכירו לצעירים, או שיקנו אותם ישירות הצעירים. אם רוצים מדינה שבה רוב הציבור גר בשכירות - יש לעודד משקיעים. אם רוצים שרוב הציבור יגור בבעלות עצמית - יש לעצור משקיעים. כל דירה שנמכרה לצעיר, זה צעיר אחד פחות שמחפש לגור בדירה להשכרה. זה כל כך פשוט, וכמעט כל האינטרסנטים שמתראיינים מדי יום מתעלמים מזה.
  סגור
 • אם לא יהיו משקיעים, הקבלנים יבנו פחות
  קצת הגיון 18/06/2015 13:31
  הגב לתגובה זו
  2 4
  מחירים אולי יראו בעשרה אחוזים, ספק אם זה יעזור לצעירים אבל גם יצטמצם הצע הדירות להשכרה והשכירות תטפס לשמים.
  סגור
 • יש להוציא מהשוק הפרטי את השליטה בברז ההיצע! זה מקור הרע
  פוליטיקאי 21/06/2015 11:35
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יש לחייב אותם בהיטל על קרקעות שלא בונים עליהם, או לחייב אותם להחזיר קרקעות למדינה מייד. בנוסף יש לבנות ביוזמה ממשלתית כך שהמחירים יכנסו למגמת ירידה והשוק הפרטי יבין שאין לו כבר כוח לווסת את ההיצע ולכן עדיף שימכור עכשיו לפני שערך הקרקע ממשיך לרדת ולרדת ולרדת....
  סגור
 • אבל סיפרו שלא בונים מספיק כי הממשלה אשמה, לא הקבלנים (ל"ת)
  הומלס 18/06/2015 15:19
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות