גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.59 -1.47
תחילת השנה 16.48 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
06/2019 13.61
05/2019 13.42
תקופה היקף נכסים
04/2019 13.47
03/2019 5.99

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
06/2019 0.59
05/2019 2.07
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 7.71
03/2019 6.11
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות