גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.86 -0.3
תחילת השנה 15.06 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
08/2019 9.46
07/2019 11.16
06/2019 13.61
תקופה היקף נכסים
05/2019 13.42
04/2019 13.47
03/2019 5.99

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
08/2019 -0.86
07/2019 -0.56
06/2019 0.59
תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 2.07
04/2019 7.71
03/2019 6.11
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות