גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.17 -0.37
תחילת השנה -4.37 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 8.09
04/2019 10.02
03/2019 10.56
02/2019 11.81
01/2019 12.43
12/2018 11.62
תקופה היקף נכסים
11/2018 16.82
10/2018 18.21
09/2018 21.97
08/2018 22.43
07/2018 23.46
06/2018 21.93

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -1.17
04/2019 -0.8
03/2019 -1.17
02/2019 -0.8
01/2019 -0.43
12/2018 -3.44
תקופה גיוסים/פדיונות
11/2018 -1.17
10/2018 -1.55
09/2018 -0.47
08/2018 -0.75
07/2018 0.95
06/2018 3.33