גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.68 0.3
תחילת השנה -4.59 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 16.96
04/2019 18.39
03/2019 17.99
02/2019 18.74
01/2019 19.38
12/2018 19.3
תקופה היקף נכסים
11/2018 23.03
10/2018 25.03
09/2018 29.6
08/2018 30.87
07/2018 33.68
06/2018 34.79

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -0.68
04/2019 -0.98
03/2019 -0.51
02/2019 -1.08
01/2019 -1.33
12/2018 -1.88
תקופה גיוסים/פדיונות
11/2018 -1.41
10/2018 -2.32
09/2018 -1.08
08/2018 -1.83
07/2018 -2.84
06/2018 -3.15