גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.56 0.27
תחילת השנה -8.48 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
10/2019 14.11
09/2019 13.99
08/2019 14.33
07/2019 15.21
06/2019 16.21
05/2019 16.96
תקופה היקף נכסים
04/2019 18.39
03/2019 17.99
02/2019 18.74
01/2019 19.38
12/2018 19.3
11/2018 23.03

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
10/2019 -0.56
09/2019 -0.83
08/2019 -0.47
07/2019 -0.86
06/2019 -1.17
05/2019 -0.68
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 -0.98
03/2019 -0.51
02/2019 -1.08
01/2019 -1.33
12/2018 -1.88
11/2018 -1.41
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות