גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0 0.45
תחילת השנה -0.57 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
09/2019 4.47
08/2019 4.32
07/2019 5.12
06/2019 4.91
05/2019 4.5
04/2019 4.79
תקופה היקף נכסים
03/2019 5.1
02/2019 5.66
01/2019 6.32
12/2018 4.81
11/2018 5.74
10/2018 5.69

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
09/2019 0
08/2019 -0.44
07/2019 0.17
06/2019 0.22
05/2019 -0.21
04/2019 -0.51
תקופה גיוסים/פדיונות
03/2019 -0.43
02/2019 -0.29
01/2019 0.92
12/2018 -0.84
11/2018 0.08
10/2018 0.17
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות