גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.21 0.3
תחילת השנה -0.52 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 4.5
04/2019 4.79
03/2019 5.1
02/2019 5.66
01/2019 6.32
12/2018 4.81
תקופה היקף נכסים
11/2018 5.74
10/2018 5.69
09/2018 4.87
08/2018 4.71
07/2018 5.44
06/2018 4.71

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -0.21
04/2019 -0.51
03/2019 -0.43
02/2019 -0.29
01/2019 0.92
12/2018 -0.84
תקופה גיוסים/פדיונות
11/2018 0.08
10/2018 0.17
09/2018 -0.13
08/2018 -0.04
07/2018 0.32
06/2018 -0.58