אירועים מרכזיים

תאריך שם טיפוס
22.08.19 דלק קידוחים יהש דיבידנד
22.08.19 דיסקונט דיבידנד
22.08.19 דמרי דיבידנד
22.08.19 ריט 1 דיבידנד
22.08.19 וילאר אגח ו פדיון קרן
22.08.19 וילאר אגח ו ריבית
22.08.19 חשמל אגח 28 ריבית
22.08.19 חשמל אגח 29 ריבית
22.08.19 אידיבי פת אגח יא ריבית
22.08.19 אידיבי פת אגח יג ריבית
25.08.19 חירון דיבידנד
25.08.19 פנינסולה דיבידנד
25.08.19 ירושלים דיבידנד
25.08.19 מיטב דש דיבידנד
25.08.19 קרדן אן.וי אגח ב פדיון קרן
25.08.19 קרדן אן.וי אגח ב ריבית
25.08.19 לוינשטין נכסים דיבידנד
25.08.19 רציו מימון אגח ב ריבית
25.08.19 מניבים ריט דיבידנד
25.08.19 תמר פטרו אגח א פדיון קרן
ראשוןהקודם123הבאאחרון