למרות האיומים: 5 חברות מבקשות לחפש גז ונפט במים הכלכליים של ישראל

משרד האנרגיה מדווח על סיום ההליך התחרותי לחיפושי גז טבעי ונפט ב-12 בלוקים חדשים. שטייניץ: "הגעת חברות אירופאיות נוספות לישראל לצד חיבורה של אסדת לוויתן ופיתוח מאגר כריש-תנין, יובילו לפירוק המונופול והגברת התחרות בתחום"
|
(6)
יובל שטייניץ, צילום: אלבטרוס; רמי חכם

משרד האנרגיה בראשות השר יובל שטייניץ, הודיע על סיום ההליך התחרותי השני לפתיחת הים לחיפושי גז טבעי ונפט. על פי הדיווח, 5 חברות בינלאומיות וישראליות, הגישו הצעות לחיפוש גז ונפט ב-12 בלוקים חדשים במים הכלכליים של ישראל, מתוך 19 בלוקים שהוצעו בהליך.

הקבוצה הראשונה מורכבת מהחברות הבריטיות CAIRN ו-SOCO והחברה הישראלית רציו יהש 0% רציו יהש 237.5 0% רציו יהש בסיס:237.5 פתיחה:237.9 גבוה:237.9 נמוך:235 תמורה:3,209,664 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . הקבוצה השנייה מורכבת מחברת אנרג'יאן +1.86% אנרג'יאן 4,279 +1.86% אנרג'יאן בסיס:4,201 פתיחה:4,280 גבוה:4,280 נמוך:4,182 תמורה:14,490,338 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שרכשה לאחרונה את אדיסון וחברת הזדמנות יהש -0.75% הזדמנות יהש 79 -0.75% הזדמנות יהש בסיס:79.6 פתיחה:79.6 גבוה:83.8 נמוך:78.1 תמורה:154,774 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  (הזדמנות ישראלית). 

שתי החברות הבריטיות, סוקו וקאירן, מצטרפות לחברות הבינלאומיות שכבר פועלות בישראל בשנים האחרונות, נובל ואנרג'יאן. במשרד האנרגיה מציינים כי הצטרפות גופים בינלאומיים חדשים לפעילות במשק האנרגיה הישראלי מעידה על האטרקטיביות הרבה שקיימת בישראל כמרכז אנרגיה אזורי.
 
במסגרת ההליך התחרותי השני הציע משרד האנרגיה 19 רישיונות חיפוש (בלוקים), כל אחד בגודל של עד 400 קמ"ר. 19 הרישיונות חולקו לחמישה מקבצים, כאשר כל מקבץ לא עולה על גודל של 1,600 קמ"ר.


 

מקור: משרד האנרגיה

במשרד האנרגיה מסבירים כי ההחלטה לשווק את השטחים במקבצים של רישיונות, נועדה לאפשר התאמה נכונה יותר של אזורי החיפוש למבנים הגיאולוגים בשטח, אשר עשויים להכיל מאגרי נפט וגז טבעי. החזקת שטחים גדולים יותר, תאפשר לחברות לבצע סקרים גיאולוגים וגיאופיזיים באופן מקצועי ויעיל יותר ותעלה את האטרקטיביות של השטחים ליזמים.

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "כמה שנים לאחר מתווה הגז, אנחנו מקבלים 3 קבוצות בינלאומיות, שמבוססות על חברות אירופאיות ואמריקאיות, שתחפשנה ותפתחנה את אוצרות הגז והנפט של מדינת ישראל. ההצעות שקיבלנו תשלשנה את מספר הרישיונות לחיפושי גז ונפט במים הכלכליים של ישראל (מ-6 בלוקים ל-18). הגעתן של חברות אירופאיות נוספות לישראל לצד חיבורה הקרוב של אסדת לוויתן והמשך פיתוח מאגר כריש-תנין, יובילו לפירוק המונופול והגברת התחרות בתחום זה. אנחנו ממשיכים לפעול להפיכתה של ישראל למעצמת אנרגיה אזורית".
 
העמדת ערבויות של 2.5 עד 9 מיליון דולר
החברות התבקשו להוכיח יכולת כלכלית, כך שגובה הערבות הבסיסית לכל רישיון עומד על 2.5 מיליון דולר. על כל בלוק נוסף, הנמצא בתוך אותו מקבץ, התווסף סכום של חצי מיליון דולר, כאשר גובה הערבות המרבי לקבלת ארבעה שטחים רצופים (מקבץ) עומד על 4 מיליון דולר. כמו כן, נידרש המפעיל להוכיח יכולת מקצועית בתחום החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי בים. לפני ביצוע הקידוח, יצטרך בעל רישיון חיפוש להעמיד ערבות נוספת, בגובה 5 מיליון דולר, כפי שנקבע בהנחיות.
 
תקופת הרישיון - 3 עד 7 שנים
על פי עקרונות ההליך התחרותי השני שגובש על ידי משרד האנרגיה, רישיון חיפוש יינתן למשך תקופה של 3 שנים. במהלך התקופה, בעלי הרישיון יבצעו את תכנית העבודה עליה התחייבו, שעיקרה בחינת כלל השטח שקיבלו. לאחר ביצוע תכנית העבודה יכול בעל הרישיון לבקש ארכה לשנתיים נוספות, בתנאי שיגיש תכנית עבודה הכוללת ביצוע קידוח בלפחות אחד מהרישיונות במקבץ ותכנית עבודה נוספת, שתאושר על ידי הממונה לענייני הנפט, ברישיונות האחרים. לאחר ביצוע הקידוח ועמידה בכלל תכניות העבודה, ניתן יהיה להאריך את תקופת הרישיונות במקבץ בשנתיים נוספות, לכדי מקסימום 7 שנות רישיון, כפי שנקבע בחוק הנפט, בתנאי שתוגש התחייבות לקידוח בכל הרישיונות שטרם נקדחו עד תום תקופת הרישיון.
 
ההליך הנוכחי שהחל בנובמבר 2018, התקיים בהמשך להליך התחרותי הראשון שהסתיים בנובמבר 2017, במסגרתו הוענקו 6 רישיונות חיפוש חדשים לחברות "אנרג'יאן" וקונסורציום של חברות הודיות. הליך תחרותי נוסף צפוי להתקיים במהלך 2021.
 
מי הן החברות?
חברת CAIRN energy plc (סימול: CNE.L) היא חברת אנרגיה בינלאומית הנסחרת בבורסה בלונדון. במהלך 20 השנים האחרונות עוסקת החברה בחיפוש, גילוי ופיתוח של נכסי נפט וגז ברחבי העולם וכיום פעילה באירופה, מרכז ודרום אמריקה ומערב אפריקה. לחברה ניסיון רב כמפעילה וכשותפה בנכסי נפט וגז.
 
חברת אנרג'יאן +1.86% אנרג'יאן 4,279 +1.86% אנרג'יאן בסיס:4,201 פתיחה:4,280 גבוה:4,280 נמוך:4,182 תמורה:14,490,338 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ENERGEAN oil & gas היא חברה לחיפוש נפט וגז ומשרדיה ממוקמים בלונדון. עיקר פעילותה ב-38 השנים האחרונות הוא בים בתיכון. "אנרגי'אן" היא בעלת חזקות כריש ותנין במים הכלכליים של ישראל ובנוסף מחזיקה ב-5 רישיונות חיפוש בהן זכתה בהליך התחרותי הראשון.
 
חברת רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת - רציו יהש 0% רציו יהש 237.5 0% רציו יהש בסיס:237.5 פתיחה:237.9 גבוה:237.9 נמוך:235 תמורה:3,209,664 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: היא שותפות אנרגיה מהמובילות בישראל. החברה נוסדה בשנת 1992 והשותפות נסחרת במדד תל אביב 90. בשנת 2010 גילו "רציו" ושותפותיה את מאגר לוויתן, אחת מתגליות הגז הגדולות במים העמוקים במאה ה-21. חזקותיה הן: 15% בלוויתן צפון, 15% בלוויתן דרום ו-70% ברישיון "רועי".
 
חברת SOCO international plc (סימול: SIA.L) היא חברה בינלאומית ותיקה לחיפוש והפקת נפט וגז אשר בסיסה בלונדון. החברה מחזיקה כיום בנכסי הפקה, פיתוח וחיפוש של נפט וגז בוויאטנם ומצרים ונסחרת בבורסה של לונדון.
 
חברת הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת הזדמנות יהש -0.75% הזדמנות יהש 79 -0.75% הזדמנות יהש בסיס:79.6 פתיחה:79.6 גבוה:83.8 נמוך:78.1 תמורה:154,774 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , נוסדה בשנת 2010 ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. היא שותפה ובעלת זכויות במספר נכסים ימיים בישראל ובנכסי נפט בצפון אמריקה.

תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 6.
  מיסוי לאחר תגלית
  נוכלות ורמאות 15/07/2019 16:25
  הגב לתגובה זו
  3 0
  משקעים וחברות הימרו עשרות שנים על בסיס מס שיקרי. מיליארדים התאדו . פתאום שהתגלתה תגלית החליטו לשנות את המיסוי בצורה קיצונית בדיעבד התברר כי כל ההשקעות הם היו פיתוי והטעיה.
  סגור
 • 5.
  שטייניץ עשה טיולים בכל העולם כדי לגייס משקיעים אחרי
  לא אמין 15/07/2019 15:54
  הגב לתגובה זו
  5 1
  שוודסייד ברחה מפה. כל פעם הוא פירסם משהו וכלום לא קרה זולת הרצת מניות. אף אחד לא יחפש פה גז . אף אחד לא רוצה לשלם מס שישנסקי. תחרות לא תהיה פה. זה עוד ברוורז של ממשלת ביבי עם הקיפאון הכלכלי והברחת כולם מפה . במדינה שאזרחים מפגינים נגד מכירת חברה פרטית כמו תנובה ועוד טוענים שהסינים ירעילו את אזרחי המדינה ויגנבו סודות המחלבה הכי מסריחה בעולם. במדינה שבה מדינת ישראל פופוליסטית ויורקת לידידה היחידה שלה בעולם הקנדים שאף אמרו שקיבלו סטירת לחי מהמדינה ובסוף פוטאש מכרה את האחזקות שלה בהפסדי עתק. אף אחד לא יתקרב לפה זה פרסום לטיפשים כדי שיצביעו ליכוד. חחח
  סגור
 • 4.
  טיפשים..מונופול עם נובל זה היה מצויין..10 שנים יבשות
  חייק 15/07/2019 15:49
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מונופול עם נובל זה היה מצויין..10 שנים יבשות בגלל הקינאה בנובל...לא היה שווה בכלל.
  סגור
 • 3.
  לא מבין
  לא מבין 15/07/2019 14:59
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מי מאיים
  סגור
 • 2.
  מניות הגז
  תמיר 15/07/2019 14:55
  הגב לתגובה זו
  7 0
  הצפי להכנסות ממאגרי הגז עומד על 400 מיליארדדולר והמצחיק הוא ששווי מניית דלק קידוחים ורציו שמחזיקותביחד כ55 אחוז מהמאגר כ15 מיליארד שח עיוות או מניפולציה של בעליי אינטרס
  סגור
 • 1.
  הדולר מתמוטט רק בארץ
  הייצוא קורס 15/07/2019 14:49
  הגב לתגובה זו
  3 0
  שימו לב שבוחר אינדקס DXY דווקא עולה. זה פעילות נטו של סםולנטים. איפה אחריות הממשלה לייצוא. למה בנק ישראל לכולם לא עושים כלום. לא רק שהגרעון העצום( פי 3 משנה הבאה ) עוד יגדל, יצטרכו להטיל מיסים בקרוב .ציון נכשל לממשלה
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות