בשוק הגז: מניית ישראמקו צוללת הבוקר במחזור הגדול בשוק בשל המלצה שלילית

האנליסטית גל רייטר חותכת את ההמלצה לישראמקו ל'תשואת חסר' וקובעת מחיר יעד כמעט קיצוני למניה
 | 
(50)
אסדת הסדקו אקספרס, צילום: אלבטרוס
גל רייטר, אנליסטית האנרגיה של בנק ירושלים ברוקראז', הוציאה היום עדכון המלצות למניות הגז בבורסה בת"א וזאת תחת הכותרת - "סקטור הגז המקומי על סף שינוי". מניית ישראמקו מגיבה בנפילה של 5% במחזור של כמעט 50 מיליון שקלים, ונציין כי המניה שמרכזת את המחזור השני בגודלו בשוק כעת היא לאומי עם מחזור של 7 מיליון שקל בלבד.
דלק קידוחים יהש 0% דלק קידוחים 887 0% דלק קידוחים יהש בסיס:887 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:
ישראמקו יהש 0% ישראמקו יהש 64.2 0% ישראמקו יהש בסיס:64.2 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:
השינוי המשמעותי בעדכון הוא הפחתת ההמלצה לישראמקו מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר' ועדכון מחיר היעד למניה ל-41 אגורות בלבד, זאת בעוד מחיר המניה עמד בפתיחה היום על 55 אגורות, כלומר מחיר היעד של רייטר עבור ישראמקו נמוך ב-25% ממחיר השוק של המניה. וכך כותבת רייטר: "שווי השוק של ישראמקו זינק בכ-16% מתחילת השנה, על רקע מדיניות חלוקת דיבידנד בהיקף של למעלה ממיליארד דולר בין השנים 2017-2019. שווי השוק הנוכחי של ישראמקו מגלם למאגר תמר שווי ברוטו של כ-12.5-13.0 מיליארד דולר ביחס לשווי של 11.6-12.0 מיליארד דולר בתחילת שנה (עלייה של 8% מתחילת השנה). זאת למרות שבתקופה זו לא חל שינוי מהותי בשווי הכלכלי של המאגר ולאורך זמן, מכיוון שמדובר במאגר גז מתכלה, שווי המאגר אף צפוי לרדת. לטעמנו, שווי השוק הנוכחי של מאגר תמר מגלם הנחות אופטימיות ביחס להכנסות העתידיות מהמאגר או לחילופין, שיעור היוון נמוך ביחס לסיכון הגובר בתחילת העשור הבא". 
עוד כותבת רייטר בהמלצה: "בין השנים 2017-2019 הוודאות ביחס לתזרים ממאגר תמר גבוהה ומשקיעי ישראמקו ודלק קידוחים ייהנו מתשואת דיבידנד מרשימה של 20%-30%. בתקופה זו, מאגר תמר ימשיך לספק לבדו את מרבית הביקוש לגז בישראל הצפוי לעמוד על כ-9.5-10.0 BCMY, ומחיר הגז הממוצע בשוק המקומי צפוי לעלות בהדרגה מכ-5.4 דולר לכ-5.7 דולר. עפ"י הנחות המודל, התזרים השנתי ברוטו מתמר צפוי לעמוד על 1.4-1.7 מיליארד דולר (לפני השקעות בהרחבת המאגר)."
 
"החל משנת 2020 חוסר הודאות עולה והתזרים צפוי לרדת. קיימים שלושה הבדלים מהותיים בינינו לבין התחזית של NSAI. הדבר הראשון הוא שלהערכתנו תתפתח תחרות וכמות הגז מתמר לשוק המקומי תרד מכ-9.5 ל- 8.6 ול-7.1 BCMY בשנים 2020 ו-2028, בהתאמה, ביחס להנחת NSAI שכמות הגז לא תשתנה (9.5 BCMY). הדבר השני הוא שמחיר הגז במודל יורד ב-5% בלבד לכ- 5.5 דולר החל משנת 2021 בעקבות אופציית המחיר של חח"י וכניסת מאגר כריש בעוד ש-NSAI מניחים כי המחיר יילך ויעלה. להערכתנו, הסיכוי שמחיר הגז יעלה קלוש, וקיים סיכוי לא מבוטל שמחיר הגז אף ירד לכ-5.0 דולר, דבר הצפוי להביא להפחתה נוספת בשווי המאגר והדבר השלישי הוא שהמודל שלנו כן מניח ייצוא לשוק אזורי בהיקף של כ- 7.0 BCMY בעוד שתזרים NSAI אינו מניח ייצוא אזורי, כיוון שטרם נחתם הסכם וטרם התקבלה החלטת FID להרחבת המאגר. הנחות המודל גוזרות שווי ברוטו של 10.1-11.0 מיליארד דולר למאגר, כולל ולא כולל יצוא אזורי, בהתאמה, נמוך משווי ברוטו של כ- 13.0 מיליארד דולר הנגזר מהנחות  NSAI ומשווי השוק של המאגר".
 
"אנו מורידים את ההמלצה לישראמקו כאשר הפחתת מחיר היעד נובעת בעיקר ראשית משינוי מבנה ההון - גיוס חוב ע"ס 435 מיליון דולר וחלוקת דיבידנד בהיקף של כ-500 מיליון דולר הכולל גם את רווחי 1/17Q ושנית מירידה של כ- 8% בשער הדולר. על מנת לשקף את חלוקת הדיבידנדים הצפויה להסתכם בכ-500-600 מיליון דולר נוספים עד סוף שנת 2019, אנו מפחיתים את שיעור ההיוון בשנים האלה ל- 7%. החל משנת 2020 שיעור ההיוון נותר על 8.5%-12% לשוק המקומי ולייצוא, בהתאמה (ללא שינוי)".
לגבי דלק קידוחים הממוזגת
"אנו מותירים את המלצתנו לדלקד הממוזגת על 'תשואת שוק', ומעדכנים את מחיר היעד ל- 21.12 שקל למניה, נמוך בכ-10% ממחיר השוק. מיזוג אבנר לדלק הושלם במהלך חודש מאי ודלקד הממוזגת הפכה לתאגיד ה-11 בגודלו בתא-35 עם שווי שוק של כ-9.15 מיליארד שקל. דלקד נדרשת, עפ"י מתווה הגז, למכור את מלוא החזקתה בתמר (31.25%) עד סוף 2021 ,כאשר התמורה נטו (בניכוי חוב ומס) צפויה להיות מחולקת כדיבידנד. דלקד תישאר בעלת המניות הגדולה במאגר לוויתן (45.34%) החזקה במאגר אפרודיטה (30%) וחשיפה שולית לתמלוגי על מכריש תנין".
מימוש תמר יצא לדרך
"דלקד דיווחה כי תנפיק תאגיד סחיר שירכוש כ-10% מהזכויות במאגר תמר. להערכתנו, שווי התאגיד יקבע במידה רבה בהתאם לשווי השוק של ישראמקו בסמוך למועד ההנפקה, מה שעלול להוביל ללחץ מסחרי שלילי על ישראמקו. יתרת ההחזקה של דלקד במאגר תמר תמושש בהתאם לתנאי השוק ולא יאוחר מסוף 2021. על מנת לשקף את חלוקת הדיבידנדים הצפויה ממימוש תמר, אנו מעריכים כי המאגר ימומש בשלוש פעימות שוות בשנים 2017 , 2018 ו-2019, ומפחיתים את שיעור ההיוון בשנים האלה ל-7% .כיום מגלמת ישראמקו שווי של כ-12.5 מיליארד דולר למאגר וככל ששוויה של ישראמקו יירד/יעלה, התמורה ממימוש המאגר תתעדכן בהתאם".
לגבי רציו
רייטר הותירה את ההמלצה לרציו על 'תשואת שוק'. מחיר היעד עודכן ל-5.2 שקל בעקבות ירידת שער הדולר, נמוך בכ-4% ממחיר השוק. רייטר: "אין שינוי בשווי מאגר לוויתן וחתימה על הסכם ייצוא משמעותי נוסף ממשיכה להיות אבן דרך מרכזית לשנת 2017. לא רק בהיבט של פיתוח שלב 1ב', אלא גם כגורם הממתן תחרות בשוק המקומי. ככל ששותפויות לוויתן ותמר תצלחנה למסחר כמויות משמעותיות של גז לירדן ולשוק המקומי במצרים, כך יפחת עודף ההצע הזמין לשוק המקומי והתחרות תתמתן. נזכיר כי מחירי היעד לשותפויות כוללים ייצוא לירדן (3.5-4 BCMY) לשוק המקומי במצרים (2.5 BCMY) והסכם אזורי הן לתמר (BCMY 7) והן ללוויתן (BCMY 10)".
"לסיכום", כותבת רייטר, "מאז תחילת השנה לא חל שינוי מהותי בשוויים הכלכלי של מאגרי תמר ולוויתן. מנגד, שווי השוק של תמר עלה בכ-8%, על רקע מדיניות חלוקת דיבידנד של ישראמקו, מגלם לטעמנו הנחות אופטימיות ביחס לסיכון הגובר בתחילת העשור הבא - עלייה בחוסר הודאות והתפתחות תחרות בשוק המקומי. תרחיש חיובי של ייצוא אזורי כבר מגולם בשווי הנוכחי של המאגרים, למרות שטרם נחתמו הסכמי ייצוא, וזו ממשיכה להיות אבן הדרך המרכזית לשנת 2017".
"בעקבות ירידת שער הדולר וחלוקות דיבידנד בישראמקו ובדלקד, אנו מפחיתים את מחירי היעד ואת ההמלצה לישראמקו ל'תשואת חסר' ומפחיתים את מחיר היעד ל-41.0 שקלים. "להערכתנו, חשיפה למאגר תמר עדיפה באמצעות השקעה בדלקד. דלקד ממשיכה להיות המניה המועדפת עלינו בסקטור. החשיפה למאגר תמר תחומה בזמן, וכל התמורה נטו צפויה להיות מחולקת כדיבידנד למשקיעים. בתחילת העשור הבא דלקד תישאר עם חשיפה כמעט טהורה ללוויתן, על הסיכוי-סיכון הכרוך בכך. אנו מפחיתים את מחיר היעד ל- 12.21 שקלי - 10% פחות ממחיר השוק, ומותירים את המלצתנו על 'תשואת שוק'".
"רציו חוזרת להיות המניה הזולה ביותר בסקטור. אנו מותירים את המלצתנו לרציו על תשואת שוק, ומפחיתים את מחיר היעד ל- 2.5 שקל למניה - 4% ממחיר השוק. אנו ממשיכים להמתין להתפתחויות מסחריות בלווייתן ובראשם חתימה על הסכמי ייצוא נוספים".
תגובות לכתבה(50):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 43.
  התחזיות שלכם והכותרות שלכם שוות לת...
  לגל,לאשר ולמר פינק 06/07/2017 11:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אתם לא מודעים לאוצר הגדול שנפל לידי המדינה ולמשקעים, אולי צרות עין אולי חוסר מעוף, אולי חוסר ידע בניתוח הערכות שווי של אוצרות טבע, המציאות שונה בהחלט!
  סגור
 • 42.
  גברת רייטר טועה !
  טכניקום 03/07/2017 21:35
  הגב לתגובה זו
  0 0
  גם לפי דבריה ב3 שנים הקרובות יחולקו בישראמקו דבידנדים נדיבים , ברב העתונים הכלכליים נכתב שכל מנייה תזכה במצרפי בין 30 -42 אג' \\ליחידה ,, אם כך ב2021 במאגר תמר אין יותר גז ? או שהגז יסופק חינם ? דהיינו מי שירכוש את ישראמקו ב41 אג' \ליחידה יעשה את עסקת חייו ! או יפשל ?
  סגור
 • 41.
  בואו נראה מה יהיה בהנפקת המאה של מאגר תמר
  הנפקת תמר 26/06/2017 21:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ההנפקה הגדולה ביותר שבוצעה בארץ מעולם, אם יהיו ביקושים שיחזקו שווי המאגר גם ישראמקו תהנה. אני מניח שהירידות שרואים במניה לאחרונה אלו מימושים לאחר הדיבידנד הנדיב שחולק, כסף ישן יוצא חדש נכנס
  סגור
 • 40.
  מדובר בהערכות על הגף שלא בהכרח יתממשו...
  מייקל 17/06/2017 19:30
  הגב לתגובה זו
  3 0
  ....גל רייטר מציפה את הערכותיה עפ"י נתונים צופי פני עתיד שאין כל וודאות שאלה יתממשו ......העובדות מדברות על שדות גז שיהיו עמנו לאורך יותר מ- 50 שנה ובמהלך תקופה זו עשויים להתחולל דרמות לכאן ולכאן ומכל מקום השינויים צםויים בעיקר להיות לטובת המשקיעים....נכו ששערי יה"ש ישראמקו עשויים לרדת על רקע חלוקת דבידנדים אגריסיבית הצפויים לאורך 3 השנים הבאות לכן יש לקחת בחשבון כי כוחות השוק בבורסה הם שיקבעו את מחיר המניה ולא הגרפים הוירטואלים של גל רייטר.
  סגור
 • 39.
  מבקר המדינה צריך לחקור
  חן 15/06/2017 09:41
  הגב לתגובה זו
  3 0
  איך נותנים המלצות שגויות בכוונה
  סגור
 • גל רייטר פועלת עפ"י נתונים מהשטח וצפי ריאלי.....
  מייקל בן אשר 17/06/2017 19:49
  הגב לתגובה זו
  0 1
  אדון חן.... גל רייטר פועלת עפ"י נתונים המסופקים לה מהשטח והיא דווקא מעריכה נכון וצופה פני עתיד כפי שאכן הוא עלול להתפתח בהמשך.... וטוב שהיא "מזהירה" בעצם את המשקיע מפני אפשרויות והתפתחויות בדרך , נכון למשל, ששער יה"ש לישראמקו צפוי לרדת וזה על רקע חלוקת דיבידנד אגרסיבית לשנים 2017-19 ועל כן מחובתה כאנליסטית מוסמכת להצריע על כך ....מכל מקום אדוני, אל תירא..!! כוחות המסחר בשוק ההון הם שיקבעו את התוצאה הריאלית.....
  סגור
 • בנק ירושלים מנסה להכנס לשוק ואז הפלצנים שלו קופצים (ל"ת)
  משה ראשל"צ 16/06/2017 18:53
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 38.
  ביבי יצא ליוון ושם תצא הודעה מרעישה - גל תבלעי את הכובע (ל"ת)
  משה ראשלצ 14/06/2017 19:26
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 37.
  בקשה לאנליסטים
  בודק 14/06/2017 17:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אם אפשר בבקשה תחשיב לחברות הגז בתרחיש דולר ממוצע=3.3, גז ליצוא 3$, ומחיר גז למשק המקומי 6$. זו תרחיש מאוד מאוד סביר לעתיד לבוא, לקחתי בחשבון שמחיר הגז מעתה צריך להתמודד מול חזרת מדינות בעולם לפחם ומהצד השני תיגבור אנגיה ירוקה, ובנוסף העדפה כמעט בלתי מתפשר של ממשלת ישראל לחייב את כולם לצרוך רק גז. וזאת בתרחיש שמחיר הגז העולמי ירד לאזור 1.8-2$ ועל כן רוסיה עדיין תמכור לאירופה במחיר הנ"ל מצד שני 3$ ליצוא כדי לקזז עלויות פיתוח ועדיין להיות תחרותיים למדינות באגן היים התיכון. תודה.
  סגור
 • 36.
  חובה שתעודת אנליסט רק למי שבעל תואר ד"ר בכלכלה
  ציוק5 14/06/2017 16:50
  הגב לתגובה זו
  4 0
  היתר חובבניות
  סגור
 • 35.
  מזכירה את האנליסט חחח זר... שנעלם מהאופק
  חיים 14/06/2017 16:50
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מוזר מי שנות תעודת אנליסט למי שלא תואר ד"ר בכלכלה
  סגור
 • 34.
  חקירת משטרה תברר למה ההמלצה לא ניתנה לפני חלוקת הרווח?
  איציק9 14/06/2017 15:12
  הגב לתגובה זו
  14 0
  הפיתרון שקוף. אחרי שמכרו הם באים עם הכסף לקנות בזול אחרי ההמלצה.
  סגור
 • 33.
  פייק ניוז
  rhendler@yahoo.com 14/06/2017 14:45
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אמרה . אני אומר שביבי נוסע ליוון היום לפגישה חשובה מאוווד כולל יוון וקפריסין מחר יהיה לגל תחזית מעודכנת כלפי מעלה
  סגור
 • 32.
  ישראמקו התחילה לרדת כאילו ללא סיבה כבר במהלך 3 ימים
  ראוי לחקירה 14/06/2017 14:32
  הגב לתגובה זו
  14 0
  לפני פרסוםההמלצות
  סגור
 • גם רציו . יש לבדוק את הנושא לעומק ובהקדם. (ל"ת)
  פ 14/06/2017 14:53
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • 31.
  זו הפעם השניה שהגברת הזאת מוציאה נפיחה - גז = זהב (ל"ת)
  משה ראשל"צ 14/06/2017 13:57
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • טען עוד
 • 30.
  החישוב של גל ריטר לא נותן תמונה מלאה/נכונה
  ה.י.ד 14/06/2017 13:54
  הגב לתגובה זו
  13 0
  1. בהנחת שווי של 10 מליארד דולר לתמר. לישראמקו 28.75% במאגר. סך מניות של 12,952,285,015. שער דולר נניח 3.5. נקבל מחיר מניה מעל 77 אגורות. 2. מחר יחולקו 13.8 אג' לכל מניה. על פי שער של 53 אג' מדובר בתשואת דיוידנד של 26%. שימו לב שכל המוסדיים מחזיקים את המניה ועוד מגדילים אחזקות. רק לפני שבועיים שלושה היה מחזור יומי של 160 מליון ש"ח. זוהי תשואה מדהימה וכולם רוצים ורצים לחגוג. 3. מה קורה מתחת לחולות תמר? בחולות בהן ENI מצאה גז בשדה זוהר. אנו מצפים לגז בחולות אלה. מה קורה עם אפשרות לנפט מתחת לחולות תמר? לישראמקו יש שדה דניאל (מזרח ומערב) ויש בו פוטנציאל של 9Tcf על פי הדו"ח של NSAI. עצתי, לא להתרשם במיוחד ממאמרי ביקורת ומחירי יעד. גם לאנליסטים יש מטרות והן לא תמיד עולות בקנה אחד עם שלנו.
  סגור
 • 29.
  כשסודה נפלה בלי סיבה בירנבוים קנה 20000 מניות. ראשי
  מתעניין 14/06/2017 13:48
  הגב לתגובה זו
  2 0
  ישראמקו יושבים כמו דגים בשקט.
  סגור
 • 28.
  אני מבין שהמודל שלך לא לוקח בחשבון עלייה בביקוש
  ל 14/06/2017 13:28
  הגב לתגובה זו
  6 0
  לגז טבעי עקב חיבור מפעלים נוספים והקמת תחנות כוח פרטיות רבות בשנים הקרובות? תבדקי את עצמך.
  סגור
 • 27.
  הגב' גל, תנתחי תחילה לשנתיים הקרובות, ואז תקבעי המלצות. (ל"ת)
  שלום 14/06/2017 13:22
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סגור
 • 26.
  גב גל ריטר חסרת אחריות
  יוסי 14/06/2017 13:19
  הגב לתגובה זו
  17 1
  אם ידעת שמנית ישראמקו נסחרת מעל ערכה מדוע לא הזהרת במועד אלא אם כן את מפרסת זאת היום מאינטרס ולכן יש מקום לחקירה
  סגור
 • 25.
  הבלי אנליסטים
  דני דין 14/06/2017 13:09
  הגב לתגובה זו
  8 0
  לכל מאמיני עובדי כוכבים ומזלול0ת תמשיכו להאמין לאנליסטים מטעם ובגרוש.אז מה אם היא כתבה והכל יתהפך על פניה אז אמרה יש אחריות לדבריה. אשרי המאמין בבורא עולם ומה שהוא קובע הוא שיהיה.יום טוב
  סגור
 • 24.
  מארב למניות הגז.
  עובד 14/06/2017 13:08
  הגב לתגובה זו
  9 0
  מניסיוני, כשאני קורא כתבה כזו אני הולך לקנות את המניה ובדרך כלל מרוויח טוב. אני מריח שיש קונה גדול שממתין לבריחה של כל הפתאים והורדת מחיר המניה ואז היא תירכש במחיר מוזל ע"ח הבורחים. מניות הגז הן ריווחיות ויהיו עוד יותר בטווח הקרוב.
  סגור
 • 23.
  בנק ירושלים? קחו את האנליזה הזו לאנליסט רציני בבנק זר
  ל 14/06/2017 12:57
  הגב לתגובה זו
  4 0
  בוול סטריט ונראה מה הם אומרים....ירושלים ברוקראז? מה הניסיון שלהם בשוק? לפי השווי שישראמקו נסחרת בו הבוקר השווי של תמר הוא כ-6 מיליארד דולר....
  סגור
 • 22.
  אובדן השכל וההיגיון
  חחחחח 14/06/2017 12:53
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אם עד סוף היום המניה תסיים בלי שינוי, אני לא אופתע כלל, בימים כתיקונם אנליסטית כזו היתה מקבל את הכבוד הראוי לה ושולחת את הנייר לירידה של 0.8% לא יותר, אך הודות לאנליזה מבריקה וכמה משקיעים טיפשים אפילו גופי השקעות גודלים ומכובדים יותר שנקבו מחיר אפסייד לא נחשבים יותר.
  סגור
 • 21.
  רציו ומניות הגז
  דני 14/06/2017 12:49
  הגב לתגובה זו
  7 0
  מי שימכור יפסיד המון הם קונים בזול את המניות היינו בסרטים האלה אישה שלא מבינה כלום כל אחת נותנים לה לסקר מי את בכלל את גורמת רק נזקים לאנשים שמשקיעים את כספם במניות האלה לא יעזור לך הכל יעלה
  סגור
 • 20.
  ישראמקו נסחרה הבוקר לפי 7 מיליארד שח אז
  מייק 14/06/2017 12:39
  הגב לתגובה זו
  21 1
  איך היא אומרת שתמר מתומחר לפי 13 מיליארד דולר????? ישראמקו מרוויחה מיליארד שקל בשנה וגם אם תרוויח 500 הרי שעדין היעד שהיא נתנה לא הגיוני בעליל ביחס לשוק . לא יכול להיות שבנקים עם יעד של מעל 80 לישראמקו והיא עם 41....הייתי מציע לה לבדוק את עצמה או לאחרים לבדוק אותה ואת המחלקה שלה.
  סגור
 • 19.
  הכסף הטיפש
  חחחח 14/06/2017 12:36
  הגב לתגובה זו
  6 1
  עצם העובדה שהמניה הכי יציבה, סולידית ובטוחה בבורסה הישראלית שרבות כינו אותה אג"ח ישראמקו בשל כך, יורדת בסדר גודל כזה מוכיחה מעבר לכל ספק שהכסף הטיפש נמצא עמוק בשוק ודי בהמלצת חסר אחת מפוקפקת בשביל להכניס משקיעים לפאניקה ובריחה המונית
  סגור
 • 18.
  נתון תמוה
  קורמורן 14/06/2017 12:33
  הגב לתגובה זו
  2 0
  כתוב: "אנו מותירים את המלצתנו לדלקד הממוזגת על 'תשואת שוק', ומעדכנים את מחיר היעד ל- 21.12 שקל למניה, נמוך בכ-10% ממחיר השוק." בדקתי מחיר המניה, מעולם לא עברה את מחסום ה 18 ש"ח. המחיר כעת 13.28 ש"ח
  סגור
 • תהפוך את המספרים ואז תקבל12.21 שח
  היהלומים 14/06/2017 13:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  קרא עד סוף הכתבה ותבין שיש טעות בהקלדה
  סגור
 • 17.
  בנק ירושלים ברוקראז' צריך שעורים פרטיים בחדבון
  bez 14/06/2017 12:31
  הגב לתגובה זו
  1 0
  לפני פחות משנה נובל אנרג'י מחרה 3% מאחזקותיה במאגר תמר לפי שווי המאגר של 12.3 מיליארד דולר. אבל גם אם ניקח את שווי הנמוך של המאגר שנתן בנק ירושלים ברוקראז' – 10.1 מיליארד דולר וניחשב ערך מניית ישראמקו הגזור משווי המאגר (27% מחולק בהון מונפק ומוכפל בשער הדולר) ניקבל שווי של 74.3 אגרות למניה.
  סגור
 • 16.
  בנק ירושליים ברוקראז' צריך שעורים פרטיים בחשבון
  משקיע 14/06/2017 12:24
  הגב לתגובה זו
  5 0
  לפני פחות משנה נובל אנרג'י מחרה 3% מאחזקותיה במאגר תמר לפי שווי המאגר של 12.3 מיליארד דולר. אבל גם אם ניקח את שווי הנמוך של המאגר שנתן בנק ירושלים ברוקראז' – 10.1 מיליארד דולר וניחשב ערך מניית ישראמקו הגזור משווי המאגר (27% מחולק בהון מונפק ומוכפל בשער הדולר) ניקבל שווי של 74.3 אגרות למניה.
  סגור
 • ומה עם חוב
  שי 14/06/2017 14:33
  הגב לתגובה זו
  1 0
  רק נכסים יש? אין חובות???? יש שם חוב של כמעט מיליארד דולר
  סגור
 • 15.
  החליפה את זר--חלשלשה ומעניין מי לימד אותה? (ל"ת)
  לחימי 14/06/2017 12:21
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 14.
  רציו ומניות הגז
  בני 14/06/2017 12:20
  הגב לתגובה זו
  2 0
  לא מבינה כלום במניות אנרגיה כמו תמיד רוצה לזרוע פחדים במשקיעים רציו וקידוחים המניות הכי טובות לטווח הבנוני והארוך לא מספיק ירדו מפילה אותם יותר מי שימכור יפסיד המניות יעלו בקרוב
  סגור
 • 13.
  כן כן תמכרו
  זיו 14/06/2017 12:17
  הגב לתגובה זו
  8 0
  תשחקו לידיים של אנליסטית בשקל, את המניות שאתם זורקים היום בנק ירושלים אוסף בהנאה רבה וצוחק עליכם ביג טיים!
  סגור
 • 12.
  לפי הכתבה רציו בדרך ל230 שנה גרועה לסקטור
  גלי 14/06/2017 12:05
  הגב לתגובה זו
  0 0
  פעם היה סקטור טוב ורווחי הגז כבר לא שווה הרבה עוברים לטכנולוגיה
  סגור
 • 11.
  איך מצליחים לעבוד על ההעדר
  היהלומים 14/06/2017 12:02
  הגב לתגובה זו
  9 0
  בעוד 5 ימים הודעה חיובית כתבה הפוכה ואז מי שמכר יצטער ומי שקנה יצחק כל הדרך לבנק
  סגור
 • 10.
  טמטום, וחוסר הבנה עסקית כלכלית (ל"ת)
  מבין 14/06/2017 11:57
  הגב לתגובה זו
  4 1
  סגור
 • 9.
  זה הזמן ליקנות
  אנונימי 14/06/2017 11:44
  הגב לתגובה זו
  13 0
  תעשו ההפך מהמלצות האנליסטים
  סגור
 • 8.
  חבר של כחלון
  או 14/06/2017 11:41
  הגב לתגובה זו
  1 2
  מעניין אם כחלון מושקע בישראמקו
  סגור
 • 7.
  מפחיד
  אורי 14/06/2017 11:40
  הגב לתגובה זו
  12 0
  מושקע חזק בישרמקו ודלק, מאמין ב״תמר״ וליוויתן. קשה לקבל המלצות כאלה מהכתבה
  סגור
 • 6.
  אין לי ולא היה לי ישראמקו אבל לפני שאתם מוכרים שאלתם
  א.מ 14/06/2017 11:34
  הגב לתגובה זו
  20 0
  את עצמכם מי זו ומה שווה הגל רייטר הזו שמצליחה בהבל פה להפיל מניות בצורה כזו?
  סגור
 • 5.
  ר, רצ, רצי, רציו !!!....רוצי רוצי , השמיים הם הגבול!!!! (ל"ת)
  אני כבר מבין- אתם לא 14/06/2017 11:22
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • רוצי רוצי אבל האופציה 17
  אילנית 14/06/2017 12:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היא שתעלה בעשרות אחוזים פי כמה מהמניה דיברו על שער 20 כרגע לא יודעת מה קורה איתה
  סגור
 • 4.
  כתבתי אתמול לאותו אחד שביקש הסכין נופלת חזק (ל"ת)
  עליות 14/06/2017 11:20
  הגב לתגובה זו
  0 4
  סגור
 • 3.
  רציו
  אלונשו 14/06/2017 11:19
  הגב לתגובה זו
  1 1
  מחיר השוק הוא 5.2???? :0מה נסגר איתכם?
  סגור
 • הפוך 2.5 אם היית קורא עד הסוף לא היית מגיב (ל"ת)
  היהלומים 14/06/2017 12:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 2.
  ניתוח פח אני לא יודע מהיכן להתחיל
  לחקור ברשות לנירות 14/06/2017 11:16
  הגב לתגובה זו
  13 0
  הגדולים מבהילים ידיים חלשות ואוספים בשקט בשקט עד קבלת הדיווידנד הגדול הבא עוד השנה.
  סגור
 • 1.
  פעמים רבות שנהגתי כהמלצת אנליסטים הצטערתי, אעשה הפוך. (ל"ת)
  יש ר א לי 14/06/2017 11:14
  הגב לתגובה זו
  16 0
  סגור