הוסף לתיק אישי
13 0%
 • תמורה כספית:--
 • דלתא:-0.38
 • סטיית תקן גלומה:8.31
 • שווי תיאורטי:0.4
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-40.91
נתונים בעיכוב
נכון ל 15/10/2019
 • מספר אופציה 82838905
 • שם אופציה $ P 0342.5 OCT
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 30/10/2019
 • ימים לפקיעה 15
 • נכס הבסיס דולר רציף 0.14%
 • מחזור יומי --
 • מחזור אחרון --
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 13
 • שער ממוצע -- --
 • סה"כ עסקאות --
 • פוזיציות פתוחות* 4,376
 • שינוי בפוזיציות (%)* 0.5
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
0 0
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-30.77 4 36 9
לימיט שווי כמות % שינוי
9 36 4 -30.77
26 208 8 100
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
13 0% 13

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.52
מחיר מימוש 342
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 0.4
דלתא -0.38
גמא 0.33
ווגא 0.78
תטא -0.15
רו -0.05
אומגה -330.5
סטיית תקן גלומה 8.31
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 15/10/19
פוזיציות פתוחות 4,376
שינוי בפוזיציות 0.50
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות