הוסף לתיק אישי
24 -60.66%
 • תמורה כספית:19,672
 • דלתא:-11.7
 • סטיית תקן גלומה:5.3
 • שווי תיאורטי:19.8
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-82.22
נתונים בעיכוב
נכון ל 15/10/2019 14:34
 • מספר אופציה 82838897
 • שם אופציה $ P 0347.5 OCT
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 30/10/2019
 • ימים לפקיעה 15
 • נכס הבסיס דולר רציף 0.14%
 • מחזור יומי 706
 • מחזור אחרון 1
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 61
 • שער ממוצע -54.33% 27.86
 • סה"כ עסקאות 79
 • פוזיציות פתוחות* 5,264
 • שינוי בפוזיציות (%)* -1.2
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
36 20
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-67.21 41 820 20
-98.36 26 26 1
-- -- -- --
-- -- -- --
-57.38 50 1,300 26
לימיט שווי כמות % שינוי
26 1,300 50 -57.38
28 840 30 -54.1
30 1,200 40 -50.82
32 32 1 -47.54
34 68 2 -44.26

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
14:34 20 -67.21% 1 20
14:32 22 -63.93% 1 22
14:31 24 -60.66% 1 24
14:26 24 -60.66% 18 432
14:26 24 -60.66% 1 24
14:26 24 -60.66% 10 240
14:26 24 -60.66% 1 24
14:26 24 -60.66% 10 240
14:20 24 -60.66% 5 120

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.52
מחיר מימוש 348
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 19.8
דלתא -11.7
גמא 5.7
ווגא 13.54
תטא -2.62
רו -1.59
אומגה -207.85
סטיית תקן גלומה 5.3
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 15/10/19
פוזיציות פתוחות 5,264
שינוי בפוזיציות -1.20
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות