הוסף לתיק אישי
9 -57.14%
 • תמורה כספית:1,502
 • דלתא:-2.7
 • סטיית תקן גלומה:5.94
 • שווי תיאורטי:3.56
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-87.14
נתונים בעיכוב
נכון ל 15/10/2019 14:34
 • מספר אופציה 82821059
 • שם אופציה $ P 0345.0 OCT
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 30/10/2019
 • ימים לפקיעה 15
 • נכס הבסיס דולר רציף 0.14%
 • מחזור יומי 148
 • מחזור אחרון 5
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 21
 • שער ממוצע -51.67% 10.15
 • סה"כ עסקאות 11
 • פוזיציות פתוחות* 7,636
 • שינוי בפוזיציות (%)* 22.7
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
12 6
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-66.67 197 1,379 7
-76.19 100 500 5
-90.48 136 272 2
-- -- -- --
-57.14 28 252 9
לימיט שווי כמות % שינוי
9 252 28 -57.14
10 190 19 -52.38
12 120 10 -42.86
36 3,600 100 71.43
-- -- -- --

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.52
מחיר מימוש 345
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 3.56
דלתא -2.7
גמא 1.81
ווגא 4.29
תטא -0.81
רו -0.37
אומגה -266.67
סטיית תקן גלומה 5.94
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 15/10/19
פוזיציות פתוחות 7,636
שינוי בפוזיציות 22.70
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות