הוסף לתיק אישי
%
 • תמורה כספית:
 • דלתא:26.89
 • סטיית תקן גלומה:11.45
 • שווי תיאורטי:544.89
 • חוזה גלום:1,607.05
 • תשואת החודש:94.24
נתונים בעיכוב
נכון ל
 • מספר אופציה 82801572
 • שם אופציה C 001630 SEP
 • סוג נגזרים ת"א 35
 • תאריך פקיעה 27/09/2019
 • ימים לפקיעה 11
 • נכס הבסיס ת"א 35
 • מחזור יומי
 • מחזור אחרון
 • שלב מסחר
 • שער בסיס
 • שער ממוצע
 • סה"כ עסקאות
 • פוזיציות פתוחות* 4,757
 • שינוי בפוזיציות (%)* -1.2
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --
אין נתונים להצגה

פרטי נגזר

נכס בסיס ת"א 35
שער נכס בסיס 1,608.77
מחיר מימוש 1,630
סטיית תקן (נכס בסיס) 12
ריבית שקלית 0.2
גודל חוזה 100

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 544.89
דלתא 26.89
גמא 0.98
ווגא 92.16
תטא -50.5
רו 12.87
אומגה 79.4
סטיית תקן גלומה 11.45
חוזה סינטטי 1,607.15
חוזה גלום 1,607.05

פוזיציות פתוחות

תאריך 15/09/19
פוזיציות פתוחות 4,813
שינוי בפוזיציות 8.30
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות