הוסף לתיק אישי
%
 • תמורה כספית:
 • דלתא:57.71
 • סטיית תקן גלומה:13.86
 • שווי תיאורטי:1,661.97
 • חוזה גלום:1,605.25
 • תשואת החודש:84.7
נתונים בעיכוב
נכון ל
 • מספר אופציה 82770348
 • שם אופציה C 001600 SEP
 • סוג נגזרים ת"א 35
 • תאריך פקיעה 27/09/2019
 • ימים לפקיעה 11
 • נכס הבסיס ת"א 35
 • מחזור יומי
 • מחזור אחרון
 • שלב מסחר
 • שער בסיס
 • שער ממוצע
 • סה"כ עסקאות
 • פוזיציות פתוחות* 4,614
 • שינוי בפוזיציות (%)* -1.6
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --
אין נתונים להצגה

פרטי נגזר

נכס בסיס ת"א 35
שער נכס בסיס 1,606
מחיר מימוש 1,600
סטיית תקן (נכס בסיס) 12
ריבית שקלית 0.2
גודל חוזה 100

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 1,661.97
דלתא 57.71
גמא 1.17
ווגא 109.14
תטא -60.03
רו 27.43
אומגה 55.77
סטיית תקן גלומה 13.86
חוזה סינטטי 1,605.35
חוזה גלום 1,605.25

פוזיציות פתוחות

תאריך 15/09/19
פוזיציות פתוחות 4,691
שינוי בפוזיציות -4.30
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות