הוסף לתיק אישי
%
 • תמורה כספית:
 • דלתא:79.9
 • סטיית תקן גלומה:16.93
 • שווי תיאורטי:3,127.49
 • חוזה גלום:1,607.9
 • תשואת החודש:97.04
נתונים בעיכוב
נכון ל
 • מספר אופציה 82770173
 • שם אופציה C 001580 SEP
 • סוג נגזרים ת"א 35
 • תאריך פקיעה 27/09/2019
 • ימים לפקיעה 11
 • נכס הבסיס ת"א 35
 • מחזור יומי
 • מחזור אחרון
 • שלב מסחר
 • שער בסיס
 • שער ממוצע
 • סה"כ עסקאות
 • פוזיציות פתוחות* 2,674
 • שינוי בפוזיציות (%)* -2.3
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --
אין נתונים להצגה

פרטי נגזר

נכס בסיס ת"א 35
שער נכס בסיס 1,608.77
מחיר מימוש 1,580
סטיית תקן (נכס בסיס) 12
ריבית שקלית 0.2
גודל חוזה 100

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 3,127.49
דלתא 79.9
גמא 0.84
ווגא 78.35
תטא -43.43
רו 37.76
אומגה 41.06
סטיית תקן גלומה 16.93
חוזה סינטטי 1,608
חוזה גלום 1,607.9

פוזיציות פתוחות

תאריך 15/09/19
פוזיציות פתוחות 2,736
שינוי בפוזיציות -8.00
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות