הוסף לתיק אישי
50 -15.25%
 • תמורה כספית:10,410
 • דלתא:-32.02
 • סטיית תקן גלומה:4.59
 • שווי תיאורטי:58.08
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-16.67
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/07/2019 16:18
 • מספר אופציה 82735275
 • שם אופציה $ P 0352.5 JUL
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 31/07/2019
 • ימים לפקיעה 10
 • נכס הבסיס דולר רציף 0.01%
 • מחזור יומי 208
 • מחזור אחרון 1
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 59
 • שער ממוצע -15.17% 50.05
 • סה"כ עסקאות 12
 • פוזיציות פתוחות* 13,178
 • שינוי בפוזיציות (%)* 3
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
54 46
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-15.25 1 50 50
-18.64 1 48 48
-45.76 11 352 32
-49.15 1 30 30
-11.86 24 1,248 52
לימיט שווי כמות % שינוי
52 1,248 24 -11.86
54 2,700 50 -8.47
60 3,060 51 1.69
80 2,000 25 35.59
125 125 1 111.86

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
16:18 52 -11.86% 1 52
13:41 50 -15.25% 50 2,500
13:41 50 -15.25% 50 2,500
13:41 50 -15.25% 50 2,500
13:41 50 -15.25% 50 2,500
12:21 46 -22.03% 1 46
12:21 48 -18.64% 1 48
11:39 52 -11.86% 1 52
11:30 52 -11.86% 1 52

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.54
מחיר מימוש 352
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.2
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 58.08
דלתא -32.02
גמא 12.87
ווגא 19.88
תטא -6.12
רו -2.81
אומגה -195.13
סטיית תקן גלומה 4.59
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 21/07/19
פוזיציות פתוחות 13,178
שינוי בפוזיציות 3.00