הוסף לתיק אישי
177 1.14%
 • תמורה כספית:54,095
 • דלתא:-66.75
 • סטיית תקן גלומה:4.74
 • שווי תיאורטי:182.31
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:37.21
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/07/2019 16:01
 • מספר אופציה 82706268
 • שם אופציה $ P 0355.0 JUL
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 31/07/2019
 • ימים לפקיעה 10
 • נכס הבסיס דולר רציף 0.01%
 • מחזור יומי 312
 • מחזור אחרון 23
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 175
 • שער ממוצע -0.93% 173.38
 • סה"כ עסקאות 23
 • פוזיציות פתוחות* 12,960
 • שינוי בפוזיציות (%)* 0.1
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
190 170
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-8.57 6 960 160
-11.43 23 3,565 155
-14.29 6 900 150
-20 50 7,000 140
0 1 175 175
לימיט שווי כמות % שינוי
175 175 1 0
180 2,160 12 2.86
185 1,480 8 5.71
190 3,800 20 8.57
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
16:01 175 0% 23 4,025
15:49 180 2.86% 1 180
15:35 180 2.86% 3 540
14:42 180 2.86% 5 900
14:42 180 2.86% 2 360
14:42 180 2.86% 4 720
14:41 180 2.86% 1 180
14:40 180 2.86% 10 1,800
14:24 180 2.86% 9 1,620

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.54
מחיר מימוש 355
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.2
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 182.31
דלתא -66.75
גמא 13.07
ווגא 20.19
תטא -6.85
רו -5.87
אומגה -129.59
סטיית תקן גלומה 4.74
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 21/07/19
פוזיציות פתוחות 12,960
שינוי בפוזיציות 0.10