הוסף לתיק אישי
610 1.33%
 • תמורה כספית:45,740
 • דלתא:-98.66
 • סטיית תקן גלומה:0
 • שווי תיאורטי:623.17
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:52.88
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/07/2019 16:27
 • מספר אופציה 82706193
 • שם אופציה $ P 0360.0 JUL
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 31/07/2019
 • ימים לפקיעה 10
 • נכס הבסיס דולר רציף 0.01%
 • מחזור יומי 75
 • מחזור אחרון 4
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 602
 • שער ממוצע 1.31% 609.87
 • סה"כ עסקאות 17
 • פוזיציות פתוחות* 28,845
 • שינוי בפוזיציות (%)* -0.1
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
620 580
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-1.99 2 1,180 590
-3.65 19 11,020 580
-5.32 20 11,400 570
-- -- -- --
1.33 96 58,560 610
לימיט שווי כמות % שינוי
610 58,560 96 1.33
620 449,500 725 2.99
630 12,600 20 4.65
640 2,560 4 6.31
910 3,640 4 51.16

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
16:27 610 1.33% 4 2,440
16:27 610 1.33% 4 2,440
16:22 610 1.33% 6 3,660
16:22 610 1.33% 10 6,100
16:22 610 1.33% 8 4,880
16:21 610 1.33% 2 1,220
16:21 610 1.33% 10 6,100
16:21 610 1.33% 4 2,440
16:18 610 1.33% 2 1,220

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.54
מחיר מימוש 360
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.2
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 623.17
דלתא -98.66
גמא 1.24
ווגא 1.91
תטא -2.38
רו -8.76
אומגה -56.04
סטיית תקן גלומה 0
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 21/07/19
פוזיציות פתוחות 28,845
שינוי בפוזיציות -0.10