אודות החברה

תמדא בע"מ
27,378
מעטפת
1976
קסלמן וקסלמן
---
404
520037961
054-3362942
072-2732065
רח' יד חרוצים 7, תל אביב 6777899
עד אוק' 2013 עסקה החברה, תמדא בע"מ, בהפקת מים מינרליים ובשיווקם תחת המותג "מי עדן". כמו כן עסקה תמדא באמצעות חברת בת, בתחום שירותי הקפה לעסקים, תחת המותג "פאוזה עולם של קפה לעסקים".
בתאריך זה כאמור, הושלמה עיסקה למכירת פעילות קבוצת תמדא והחברה נותרה ללא פעילות עסקית מהותית. בתוך כך, שונה הסיווג הענפי של תמדא מ-מזון ל-השקעה ואחזקות.
באוג' 2015 הועברו מניות החברה לרשימת השימור, ובאפר' 2016 שונה הסיווג הענפי של תמדא למעטפת.
ביוני 2016 הושלמה עסקת העברת השליטה בתמדא, כאשר רוני נפתלי מכר את מלוא אחזקותיו לאיפקס הנפקות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה