אודות החברה

ארקו החזקות בע"מ
988,511
אנרגיה
1970
בריטמן אלמגור זהר ושות'
---
310
520037367
072-2748790
072-2748772
רח' הנחושת 3, תל אביב 6971068
עיקר פעילות החברה, ארקו החזקות בע"מ, הינה החזקתה בשליטה ב-GPM INVESTMENTS LLC, הפועלת ב-18 מדינות בארה"ב. GPM עוסקת בהפעלה של אתרים הכוללים בעיקרם חנויות נוחות אליהן צמודות תחנות דלק, ובאספקת דלקים לתחנות דלק המופעלות על ידי צדדים שלישיים.
בנוסף, לחברה באמצעות החזקתה (בעקיפין) ב-50% מהון המניות של חברת ליגד, החזקה במלון ויחידות נופש בנהריה. כמו כן, לארקו החזקות פעילות בתחום הפיננסים הכוללת הלוואות שהועמדו לחברות בת.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות