אודות החברה

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
1,750,730
שירותים פיננסיים
2001
קוסט פורר גבאי את קסירר
1775
513173393
073-2099134
073-2099134
רח' הברזל 19 א', תל אביב 6971026
החברה, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הינה חברה מנהלת של קרן פנסיה וקופות גמל בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. החברה עוסקת בשני תחומי פעילות:
- ניהול קופות גמל: במסגרת תחום פעילות זה, מנהלת אלטשולר שחם גמל מוצרים כגון קופות גמל לחסכון, לתגמולים וקופות אישיות לפיצויים, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים, קופות גמל להשקעה וכן קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד (במסגרתה, בין היתר, מפריש ביטוח לאומי עבור כל ילד זכאי 50 ש"ח בכל חודש עד הגיעו של הילד לגיל 18).
- ניהול קרנות פנסיה: במסגרת תחום פעילות זה, מנהלת אלטשולר שחם גמל קרנות פנסיה חדשות, אשר מאפשרות הפקדות עבור עמיתים, שכירים ועצמאיים (קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות