אודות החברה

סולגרין בע"מ
166,912
קלינטק
2000
בריטמן אלמגור זהר ושות'
---
1405
512882747
073-7895160
073-7895132
רח' החושלים 6, הרצליה 4672406
החברה, סולגרין בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים המוחזקים על ידה בהפעלה ותחזוקה של פרויקטים שונים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית, באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית.
באוק' 2018 הושלמה עסקה, לפיה רכשה החברה הציבורית להב את השליטה בסולגרין (באמצעות להב הרים ירוקים). בספט' 2019 מכרה להב את הרים ירוקים לחברה הציבורית ג'נריישן קפיטל. בתוך כך, מחזיקה ג'נריישן במלוא הונה המונפק והנפרע של הרים ירוקים, שהינה בעלת השליטה בסולגרין כאמור.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות