אודות החברה

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ
127,919
שירותים פיננסיים
1990
קוסט פורר גבאי את קסירר
1007
520041948
052-2524288
072-2202161
רח' המלאכה 6, חולון 5881503
עד שנת 2018 עסקה החברה, יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ, בפיתוח, מסחור ושיווק טכנולוגיה מתקדמת בתחום זיהוי אוטומטי רציף ובדיד של דיבור וקול.
בתאריך זה כאמור, הושלמה מכירת החברה כשלד בורסאי, ביצוע הקצאה פרטית והשלמת מינוי האורגנים החדשים של החברה. ביוני אותה שנה, קיבלה יונט קרדיט מרשות שוק ההון ביטוח וחסכון, רישיון מורחב לעסוק במתן אשראי ובמהלך השנה החלה לתת אשראי בפועל ללקוחות פרטיים ולעסקים. במהלך חודש ינואר 2019 החלה החברה במתן אשראי ללקוחות. יונט קרדיט מתכננת להרחיב את היקף פעילותה וגודלה בשוק האשראי החוץ בנקאי.
עם השינוי בעיסוקה של החברה, שונה הסיווג הענפי שלה באוג' 2019 מ-חברות מעטפת ל-שירותים פיננסיים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות