טבלת תשואות

תקופה % שינוי
יום מסחר אחרון 0
מתחילת השבוע 0
מתחילת החודש 0
30 יום 0
3 חודשים -0.83
6 חודשים -0.85
9 חודשים -3.16
מתחילת השנה -0.85
תקופה % שינוי
12 חודשים 12.31
שנתיים -97.6
3 שנים -97.6
5 שנים -99.97
תשואה 2018 435,900
תשואה 2017 -100
תשואה 2016 -61.15
תשואה 2015 -87.79
מרחק לשיא 12 חודשים 4.15

מדדי סיכון

קטגוריה 12 חודשים 36 חודשים
ביטא -0.07 -3.98
סטיית תקן (%) 20.21 817.84
מקדם מתאם -0.05 -0.05

התפלגות נייר ערך

ב-12 חודשים אחרונים:
ימי עליות
ימי ירידות
ימים ללא שינוי

נתוני סחירות

קטגוריה 30 יום 180 יום 365 יום
תמורה ממוצעת -- 7 236
מחזור ממוצע (יח') -- 0 6
שער גבוה 4,323 4,360 4,510
שער נמוך 4,323 4,323 3,396

תשואות דיבידנד

שנה מספר תשלומים דיבידנד למניה (₪) סכום דיבידנד (מ' ₪) תשואת דיבידנד (%)
2017 1 0 0 0
2015 1 0 0 0
2014 1 0 0 0
2012 2 0 0 0
2006 1 1 28.7 153.85
1999 2 0.75 -- 4.88
1998 2 1.88 -- 8.71
1997 2 2.5 -- 16.48
1996 1 0.13 -- 2.23

נתוני רווחיות

היחס % השינוי
שיעור רווח נקי (4 רבעונים) --
שיעור רווח גולמי (4 רבעונים) 0
שינוי רווח תפעולי (4 רבעטנים) 0
שיעור רווח לפני מס (4 רבעונים) 0
השינוי בהכנסות לעומת רבעון מקביל --
השינוי בהכנסות לעומת רבעון קודם --
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון מקביל -104.64
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון קודם -324.92