חדשות אפריקה תעשיות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפריקה תעשיות - החברה אינה מתנגדת לסעדים שהתבקשו ע"י הבנקים
  • אפתע-בימש נתן צו כינוס נכסים זמני ומינוי כונסי נכסים זמניים...
  • אפתש-לאומי ופועלים הגישו בקשה לאכיפת חוב ומינוי כונסי נכסים+..
  • אפתש-דיון בבקשת הבנקים למינוי כונסי נכסים נקבע ל-18.7.18
  • אפריקה תעשיות - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אפתש-הודעה על חיוב בריבית פיגורים בק"ע חוב לבנק מובטח,פרטים
  • אפריקה תעשיות - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור מתכת ומוצרי בניה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות