חדשות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מלונות הכשרה - הסכם למכירת המותג רימונים תמורת מליון שח-המשך
  • מלונות הכשרה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • מלונות הכשרה - צפויה לפרסם את הדוחות הכספיים ל31.3.19 ביום 26.5.19
  • מלונות הכשרה - חדל לכהן כמנכ"ל-אסף שלו
  • הכמל-התקימו מלוא התנאים להשלמת הסכם המכר של מלון רימונים באילת
  • מלונות הכשרה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • הכמל-הושלמה מכירת מלון צפת,התקבל אישור הממונה למכירת מלון אילת
  • דן- השלימה את רכישת מלון רימונים המעיין שבנצרת מהכמל,המשך
  • נירז,הכמל-חב שחל שיפור בנתוניהן ואינן נכללות ברשימת חב שאינן..
   | קישור ל-PDF
  • הכמל,אדרל-אי עמידה בכללי שימור-מועמדות לעבור לרשימת שימור ב4.2
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות