חדשות לידר השקעות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • לידר-באסיפה מ- 13.1.20 לא אושרו מדיניות תגמול והארכת הסכם יו"ר
  • לידר השקעות - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • לידר-עדכון סכום הפדיון הסופי והריבית לאגח ה שישולמו ב-22.11.19
  • לידר-פדיון מוקדם מלא של אגח ה ביום 22.11.19-משלים-הסרת התנאי
  • לידר השקעות - פתיחת מסחר ביום 14.11.19-לידר אגח ז
   | קישור ל-PDF
  • לידר-דוח ה.מדף להנפקת אגח ז עפי ת.מדף מ,28.1.19הזמנות 12.11.19
   | קישור ל-PDF
  • לידר השקעות-תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקה של אגח ז
  • לידר-פדיון מוקדם מלא מותנה של אגח ו ביום ,5.12.19מותנה ב...
  • לידר השקעות - מצגת לשוק ההון-אוקטובר 2019
  • לידר השקעות - דוח חב בת/מוחזקת-אטראו שוקי הון בע"מ
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות