חדשות קאנומד

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • קנמד-התקשרה עם חב טפ חממות להרחבת מתקן הגידול ולשיקום החממות..
  • קנמד-ביופראם (מתמזגת לתוך החב)קיבלה רישיון להחזקה ומסירת קנ...
  • קנמד-ש-יציאה מרשימת השימור והעברה לרשימה הראשית ביום 27.1.20
   | קישור ל-PDF
  • קאנומד- תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דוח הצעת מדף מיום 21.1.20
   | קישור ל-PDF
  • קאנומד-ש-דוח הצעת מדף להנפקת מניות,הזמנות: 21.1.20
   | קישור ל-PDF
  • קנמד-ש-חתימה על הסכם מפורט בק"ע עסקת מיזוג עם ביופארם,המשך...
  • קנמד-ש-אלפיס קיבלה אישור כי מתקן הגידול עומד בתנאי הגידול...
  • קנמד-חתימה על הסכם מפורט בק"ע עסקת מיזוג עם ביופארם,פרטים,המשך
  • קאנומד-ש - מצגת למשקיעים
  • מועמדת למחיקה מהמסחר בבורסה ב-,28.1.20יום מסחר אחרון 26.1.20
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות