חדשות קאנומד

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • קנמד-ש-היק"ר האריך רישיונות לחווה בבקעת הירדן עד ליום 16.4.20
  • קנמד-ש-חות משואה קבלה הארכה לאשור עמידה בתקן GSP-IMC עד ל31.12
  • קנמד-ש-אגרוקאן סיפקה לחב הגידול 180 שתילי קנאביס רפואי אשר נ..
  • קאנומד-ש - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • קנמד-ש-שריפה עקב קצר חשמלי בחווה,נערכת לגידול בחממות שלא נפגעו
  • קנמד-נחתם תיקון למזכר הבנות עם המשקיע-הוארכה התקופה להשלמת...
  • קנמד-שתפ לגדול קנאביס רפואי עם אגרוקאן,ביטול שתפ עם תיקון עולם
  • קנמד-ש-סנסימיליה קיבלה הארכת אישור ראשוני להקמת מפעל יצור קנאב
  • קנמד-ש-אלפיס(שותפות)קיבלה רשיון לרכישת ולאחזקה סם מסוכן לקנאבי
  • קנמד-אלפיס קיבלה רשיונות ריבוי גידול ואחזקת קנאביס לחווה בבקעת

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות