חדשות מיי סייז

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מיסז-תשיק באוסטרליה את פלטפ IDותיSשM עם זירת מסחר קמעונאית ב..
  • מיסז-קיבלה אורכה מהנאסדק לעמוד בדרישות המחיר המינימאלי ....
  • מיי סייז - 10-Q FORM -דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • מיי סייז - עדכון בקשר עם עסקי החברה לרבעון 2 2019
  • מיסז-קיבלה אישור ראשוני ממשרד הפטנטים וסימני המסחר בקנדה...
  • מיסז-קיבלה מכתב התראה נוסף מהנאסדק בק"ע אי עמידה בדרישות...
  • מיסז-זימון מקדים לאסיפה ליום ,5.8.19לאישור,בין היתר,איחוד הון
  • מיסז-תהליך אינטגרציה עם 2 חב אופנה מובילות בתחום בגדי עבודה
  • מיי סייז - הליך אינטגרציה עם חברת אופנה גלובלית ומובילה
  • מיי סייז - 8K-סיום כהונתו של יו"ר הדירקטוריון

  חדשות סקטור תוכנה ואינטרנט

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות